LIGE NU:

Slow-tv får ældre med demens til at huske

Næsten 90.000 danskere har i dag en demens-sygdom, og tallet forventes at stige markant i fremtiden. I Jammerbugt Kommune vil man hjælpe de demens-ramte borgere ved at vise dem såkaldt slow-tv, fordi videoer i fuld længde af cykelture, færgerejser og gåture i naturen kan skabe tryghed og vække minder hos de sygdomsramte.

Mere end 100 videoer af lokalområdet, cykelture, færgerejser, solnedgange, rejsedestinationer og meget mere ligger klar på videoplatformen Televindu, som virksomheden af samme navn står bag.

Med støtte fra Sundhedsstyrelsen skal virksomheden sammen med Jammerbugt Kommune, som eneste kommune i landet, udvikle og afprøve virkningen af videoerne i en to-årig periode. Televindu vil på ugentlig basis tilføje nye videoer til videoplatformen.

Projektet kommer til at involvere de otte plejecentre og fire aktivitetscentre i kommunen og dermed 562 borgere. 

Tirsdag havde de første videoer premiere, og de blev godt modtaget på Solbakken Plejecenter. 

- Som ordet Slow TV antyder, er videoerne optaget i et roligt tempo, som alle kan følge med i. Vores hidtidige erfaringer viser, at den type videoer er særligt velegnet til demente borgere, da videoerne er med til at skabe en familiær og tryg stemning. Det rolige tempo giver plads til, at borgerne kan snakke med andre imens, uden at de taber tråden. Samtidig kan det være tryghedsskabende og beroligende at se en video fra naturen eller et velkendt landskab, fortæller projektleder Martin Ulstrup fra Televindu. 

Her kan du se et af TV2 Nords egne bud på slow-tv fra naturen: 5 åer på 5 dage:

TV2 Nords Outdoor Nu-værter roede sig igennem fem nordjyske åer på fem dage.

Videoerne har mange funktioner

Ud over en tryggere stemning, kan videoerne være med til at vække minder. Flere af videoerne er fra Jammerbugts lokalområder, og nogle er fra aktiviteter, borgerne har en tilknytning til.

Derfor vil videoerne også være et naturligt afsæt til samtaler om steder, aktiviteter eller interesser, som borgerne har haft tidligere, inden sygdommen satte ind.

- Almindelige programmer i TV er ofte for stressende og har for komplekse handlinger, som gør demente forvirrede og urolige. Med Slow TV får vi mulighed for at tilpasse niveauet af stimuli til borgerne samtidig med, at videoens indhold appellerer til deres personlige interesser, fortæller Tanja Christensen, der er områdeleder for plejecentrene i Jammerbugt Kommune. 

Borgere med demens oplever ofte fysisk træning som meningsløst og mangler motivationen til at bevæge sig.

I løbet af projektet vil Jammerbugt Kommune og Televindu derfor undersøge om, videoerne også kan bruges til motion og rehabilitering.

Ved at placere en træningscykel foran skærmen i fællesarealet, kommer borgerne til at kunne cykle med til cykelvideoer fra kendte omgivelser i kommunen og spændende områder i udlandet, og dermed blive motiveret til at træne.

Pårørende kan også lave videoer

Undervejs i projektet bliver antallet af videoer udbygget, både af Televindu selv, men også de pårørende til borgernes på plejecentrene har mulighed for at låne udstyr og optage videoer, der har en betydning og interesse for den enkelte borger.

  Udstyret kan familie og pårørende låne fra plejecentrene. Det er på størrelse med en mobiltelefon og meget enkelt at bruge, samtidig sikre udstyret, at videoerne bliver stabile og behagelige at se på. Pårørende og plejepersonale kan også tage kontakt til Televindu med ønsker til optagelser af områder eller aktiviteter, som borgerne på plejecentrene kan have et særligt forhold til.

- Vi kan se mange muligheder i videoerne, som vi skal teste og udvikle sammen med Televindu. Videoerne kan vi bruge som et aktivt redskab til at skabe samtaler, og videoerne har en inkluderende effekt, da borgerne bliver optaget af de rolige handlinger i videoerne og derfor har nemmere ved at føle sig trygge i fællesrummene på plejecentrene, fortæller Ib Nellemann, der er formand for social- og sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune.

Også Fonden Ensomme Gamles Værn følger med på sidelinjen af det enestestående projekt. 

- Der er brug for at tænke nyt om, hvordan er det, man kan højne trivslen for vores ældre borgere med demens. Og et initiativ som det her, tror vi på, har stort potentiale også for det sociale liv i alderdommen. For som vi ser, så kan slow-tv sætte samtalen i gang mellem den demente borger og plejepersonalet, siger psykolog og projektleder hos Fonden Ensomme Gamles Værn, Andreas Nikolajsen og tilføjer, at det er interessant at følge projektet fra Jammerbugt Kommune og se, hvad det fører med sig.