Foto: Tv2nord.dk

Slut med røg i regionen

Alle arbejdspladser og udendørsarealer i Region Nordjylland bliver nu røgfri. Det sker, efter at et lille politisk flertal har besluttet at gøre Regionshuset og udendørsarealer røgfri.

Det er tidligere besluttet at gøre både sygehuse og specialinstitutioner røgfri.

Formålet med beslutningerne om at gøre regionens arbejdspladser røgfri er blandt andet at sende et signal om, at regionen vil gå forrest i bestræbelsen på at sikre en bedre sundhed, skriver regionen i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at rygning er stærkt sundhedsskadeligt, og som leverandør af sundhedsydelser er det nærliggende, at vi som region går forrest i bestræbelserne på at reducere rygning, siger regionsrådsformand Ulla Astman (Soc.dem.).

Forbuddet mod rygning er en del af en Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik, der går ud på, at ansatte ikke må ryge på arbejdspladserne eller på tilhørende matrikler.

- Med Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken i ryggen ønsker vi at sende et stærkt signal om, at regions ledere og medarbejdere skal samarbejde om at skabe attraktive og sunde arbejdspladser og dermed et bedre arbejdsliv, hvor rygekulturen ikke eksisterer. Det har stor signalværdi, at vi som virksomhed har sunde og røgfrie arbejdspladser, siger Ulla Astman.

Allerede før jul blev det i regionens Hovedudvalg - bestående af ledere og medarbejdere - besluttet, at regionens sygehuse og specialinstitutioner skulle være røgfri.

Beslutningen om rygeforbud på Regionshusets matrikel krævede til forskel fra sygehuse og specialinstitutioner en særlig politisk beslutning.

Holdningen til forslaget var delt i Regionsrådet med 16 stemmer for, 12 imod og 9 blanke stemmer.

Beslutningen om rygeforbud i Regionshuset kommer til at træde i kraft fra 1. juni i år, hvor også beslutningen om røgfri matrikler på sygehuse og specialinstitutioner senest træder i kraft.