LIGE NU:

Småbyer risikerer at miste busserne

Den kollektive trafik til de nordjyske udkantsområder risikerer i løbet af det næste år at få sparekniven. Nogle steder er passagertallet så lavt, at kommunerne kræver, at man tager økonomien op til vurdering, skriver NORDJYSKE Stiftstidende.

Inde i en ond spiral
Løsningerne kan variere fra lukning af ruter over færre afgange til brug af telebus og teletaxi eller en henvisning til at køre i privatbil. Gennem de seneste år har den kollektive trafik været inde i en ond spiral med voksende udgifter og dalende passagertal.

Formanden for Kommunekontaktrådet, Morsøs borgmester Egon Pleidrup (Soc.dem.), er ikke medlem af NT's bestyrelse, men han understreger, at kommunerne nøje følger den økonomiske udvikling i NT.

- Vi bliver nødt til at revurdere indsatsen. Den diskussion må man tage i NT's bestyrelse. I nogle områder er det sådan, at de økonomiske udgifter er for høje i forhold til den udnyttelsesgrad, som busserne har, siger Egon Pleidrup til avisen.

Vigtigt instrument til at skabe vækst, sammenhæng og udvikling
Også i Region Nordjylland giver økonomien rynkede bryn. I 2008 har regionen øget sit tilskud til trafikselskabet. Samtidig har NT fået besked om, at det ikke kan forvente, at regionsrådet øger sin støtte efter 2008. Næste år skal kommuner, region og NT i fællesskab lave en trafikplan, hvor man ser nøje både på økonomi og serviceniveau. I regionens udviklingsplan er der peget på, at den kollektive trafik er et vigtigt instrument til at skabe vækst, sammenhæng og udvikling.

- Vi har et ønske om at skabe sammenhæng mellem regionens udviklingsplan, erhvervsudviklingen og så den kollektive trafik, så folk kan komme derhen, hvor de ønsker. Men jeg kan da godt have min tvivl om, hvorvidt vi alle steder har mulighed for at tilgodese det, siger regionsrådsmedlem Henrik Ringbæk Madsen (Soc.dem.), der netop har afløst Orla Hav som medlem af NT's bestyrelse.

Teletaxi, telebusser eller delebiler
I et notat skitserer NT en kortsigtet strategi, hvor besparelser primært findes ved nedskæringer i kørselsomfanget eller ved, at kommuner overtager en del af finansieringen af de regionale ruter. Den langsigtede strategi omfatter et regionalt rutenet, hvor afgangene sker med høj frekvens, og der er hurtig forbindelse til større regionale centre. Betjeningen af yderområder skal i højere grad ske med teletaxi, telebusser eller delebiler. Endelig nævnes privat bilkørsel som en del af løsningen for udkantsområderne.