Foto: TV2

Socialminister: Rebild Kommune har svigtet

Socialminister Karen Hækkerup (Soc.Dem.) er utilfreds med Rebild Kommunes håndtering af Rebildsagen.

Rebild Kommune har svigtet. Så klart er budskabet fra Socialminister Karen Hækkerup (Soc.Dem.), efter hun har læst redegørelsen fra kommunen.

- Der er ikke nogen tvivl om, at når børn kan leve i 14-16 år i familier, hvor de bliver udsat for overgreb, så har kommunen svigtet. Så har de voksne, der har haft ansvaret for at føre tilsyn med, om børnene har det godt, der har svigtet. En ting er at børn, de bliver udsat for overgreb. Men når de så udsættes for, at systemerne lukker øjnene eller ikke påtager sig ansvaret, så svigter vi dem faktisk igen, siger Karen Hækkerup.

Efter ministeren har læst redegørelsen fra Rebild Kommune, har hun bedt Ankestyrelsen om at se på sagen. Hun håber, at man kan lære af de fejl, der er sket i Rebild Kommune, så de ikke sker andre steder. Da sagen i disse dage kører ved Retten i Aalborg, kan socialministeren ikke komme ind på detaljerne i redegørelsen. Men hun placerer ansvaret ved politikerne.

- Man kan jo ikke klandre den enkelte socialrådgiver eller den enkelte skolelære. Tværtimod er der i mange af disse sager jo tale om, at voksne, der har været tæt på børnene, har råbt vagt i gevær og lavet underretninger. Men at de underretninger ikke er blevet håndteret på rigtig vis. Det ansvar falder tilbage på det politiske led, siger socialministeren.