LIGE NU:

Socialtilsynet fratager 13 plejefamilier deres godkendelse

13 plejefamilier i Nordjylland har fået frataget deres godkendelse og må ikke længere have plejebørn boende. I en familie var et årelangt alkoholmisbrug blevet skjult.

Socialtilsyn Nord overtog i januar 2014 tilsynet med plejefamilier og botilbud fra de nordjyske kommuner. Det skete efter en række sager i medierne, hvor kommunernes tilsyn havde været mangelfuldt og havde svigtet anbragte børn. Tilsynet blev derfor samlet i fem centre i landet. Det nye tilsyn har gennemgået 1100 plejefamilier og 320 botilbud i Nordjylland. Det har ført til at 13 plejefamilier er blevet tvangsopsagt.

- Det er klart, at når vi trækker en godkendelse, så skal det have en vis karakter af alvorlighed. Det har jo selvfølgelig været, at vi ikke har ment, at de her plejefamilier har haft kompetencerne. I og med at vi har trukket godkendelsen, har vi heller ikke troet på, at de kunne få dem, forklarer tilsynschef hos Socialtilsyn Nord, Sigrid Fleckner.

TV2 Nord har fået aktindsigt i de 13 sagers afgørelser, hvor tilsynet har fyret en plejefamilie. Årsagerne er forskellige. Hos en plejefamilie var hygiejnen for dårlig. Flere vil ikke fremsende straffeattester eller årsopgørelser. En plejefamilie har fået frataget sin godkendelse, fordi plejefaren har haft et årelangt alkoholmisbrug, som han har forsøgt at skjule for kommunen. I en anden sag har en plejefar været tiltalt for vold mod et plejebarn.

- Vi har primært opsagt familier på grund af manglende kompetencer til at sikre den omsorg, plejebørnene skal have og til at sikre den målrettede indsats, der skal til for at flytte børnene et andet sted hen, end hvor de er i dag, siger Sigrid Fleckner.

Tilsynet har blandt andet skærpet kravene omkring familiernes økonomi. Årsopgørelser, budget og forbrug skal dokumenteres, og så har tilsynet med en lovændring i hånden fået mulighed for at komme på uanmeldte besøg. Det måtte kommunerne, der havde tilsynet før, ikke. Det har Socialtilsyn Nord brugt flittigt. Mere end 1200 gange i 2014 og 2015 har de været på uanmeldt besøg hos institutioner og plejefamilier.

- Vi mener, at det her er et rigtig godt og nødvendigt redskab til at få belyst, hvordan børnene egentligt har det, siger tilsynschefen.

Ikke alle plejefamilier er enige i det. En undersøgelse lavet af Plejefamiliernes Landsorganisation viser, at en tredjedel af plejefamilierne mener, at uanmeldte besøg er ubehagelige.

- Det grænseoverskridende er, at du aldrig nogensinde ved, hvornår der lige pludselig kommer et fremmed menneske ind af din dør, der skal vurdere dig som familie og hvordan der ser ud i dit hjem, og det er 24/7, siger Thomas Vorre-Grøntved, der er formand for Plejefamiliernes Landsorganisation.

Hos Socialtilsyn Nord oplever de ikke, at de uanmeldte besøg er et problem.

- Vi oplever egentlig, at det er ukompliceret. Vi oplever, at der er en gensidig respekt for, hvad er jeres rolle som plejefamilie og hvad er vores rolle som tilsyn. Vi oplever faktisk ofte, at plejefamilierne siger, at de godt kan forstå, at vi kommer uanmeldt, og at det var mærkeligt, at vi ikke gjorde det før, siger Sigrid Fleckner.

Formålet med det nye socialtilsyn er at højne kvaliteten og ensrette de tilbud, som anbragte børn og voksne får. Det mener Sigrid Fleckner allerede er sket.

- I og med tilsynet er meget mere intensivt i dag, så vil der være en del tilbud og plejefamilier, der slet ikke bliver godkendt. Jeg er også rigtig sikker på, at vi får fanget rigtig mange ting i vores tilsyn. Det viser jo også, at vi varsler og iværksætter en del påbud. Det er jo fordi, der er nogle ting, der ikke er helt i orden og som skal bringes i orden, siger Sigrid Fleckner.

Socialtilsyn Nord har lige nu særligt fokus på anbragte voksne. Her oplever tilsynet, at der bliver brugt skjult magt, der gør, at de anbragte har for lidt selvbestemmelse over deres eget liv. Det har tilsynet givet en række påbud for.

gudstjeneste thumb

play Se med: Frihedsgudstjeneste fra Budolfi kirke

Brand på Kildevej i Sæby

gallery Kraftig brand hærger ejendom ved Sæby: Staldbygninger brænder ned

Teststeder

play Kolossale køer ved teststeder: Nu reagerer regionen

60_percent

play Men In Black demonstrerer i Aalborg: - Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt

gudstjeneste thumb

play Se med: Frihedsgudstjeneste fra Budolfi kirke

Brand på Kildevej i Sæby

gallery Kraftig brand hærger ejendom ved Sæby: Staldbygninger brænder ned

Teststeder

play Kolossale køer ved teststeder: Nu reagerer regionen

Til forsiden

Til forsiden