LIGE NU:

Sognepræsten gi'r sig ikke

Pastor Mette Villads Christensen sig nej, tak til tilbud om fratrædelse

Aalborg Stift ønsker ikke at udtale sig om sagen, da der er tale om en personsag, men kontorchef Jørgen Larsen bekræfter overfor TV2/NORD, at man i dag har modtaget en tilkendegivelse fra sognepræst Mette Villads Christensen om, at hun ikke ønsker at indgå i en frivillig fratrædelsesordning.

Pastor Mette Villads Christensen blev i 2007 "tilbudt" at indgå i en frivillig fratrædelsesordning med et halvt års løn, men også den gang afslog hun. Konflikten handler om elendigt samarbejde mellem præst, organist, kirkesanger og kirketjener i sognene Rubjerg, Jelstrup og Lyngby

Menighedsråd bakker op om de ansatte

Menighedsrådsformand i Rubjerg Sogn, Ove Jessen, ønsker ikke at uddybe hvad det er konflikten drejer sig om, men fortæller til TV2/NORD, at de tre menighedsråd for Rubjerg-Jelstrup-Lyngby sogne bakker op om deres ansatte, kirkesangeren og kirketjeneren, i denne sag. De har således fået lov til at blive væk fra deres arbejde så længe det er Mette Villads Christensen der foretager de kirkelige handlinger.

Præsten har været sognepræst i de tre sogn i de sidste 9 år. Hun er 65 år gammel. Det er ikke lykkedes at få fat i Mette Villads Christensen eller hendes advokat for at få en kommentar.