Spar Mors gået ned

Finanskrisen rammer nu også en sparekasse i det vestjyske. Morsø Bank overtager aktiviteten i Sparekassen Spar Mors efter en henvendelse fra bestyrelsen i sparekassen.

Det ottende danske pengeinstitut er bukket under for finanskrisen. Sparekassen Spar Mors lader sig overtage af Morsø Bank.

Betydelige nedskrivninger på udlån og højt individuelt solvensbehov betyder, at Spar Mors ikke opfylder kapitalkravet i § 124 i Lov om finansiel virksomhed. Derfor henvendte sparekassen sig til Morsø Bank.

Sparekassen Spar Mors har hjemsted i Bjergby og har derudover filialer i Tødsø og Erslev. Sparekassen har 23 ansatte, 1500-1600 garanter og en aktivsum på 663 millioner kroner ved udgangen af juni i år

Direktør Torben Futtrup er med øjeblikkelig varsel fratrådt sin stilling. Morsø Bank overtager samtlige ansatte og sparekassens nye hovedsæde, der blev indviet for blot et par uger siden.

Morsø Bank har betalt med 10.832 aktier fra deres bank for at overtage den kriseramte sparekasse.