Spar Nord Fonden støtter også i '09 og '10

Spar Nord Fonden støttede med 17 mio. kr. i år 2008. I både år 2009 og 2010 vil fonden støtte med 15 mio. kr.

I år 2008 bevilgede Spar Nord Fonden i alt 17 mio. støttekroner til forskellige formål. Pengene gik blandt andet til velgørende formål og forskning.

Spar Nord Fondens regnskab i år 2008 er påvirket af de faldende aktiekurser, men ved udgangen af året rådede fonden over en formue på knap 840 mio. kr..

Spar Nord Fondens formue er hovedsagelig placeret i aktier i Spar Nord Bank, hvor fonden ejer godt 30 % af aktiekapitalen. Fondens forudsætninger for at støtte forskellige sager, er, at fonden selv modtager udbytte af sine aktier i Spar Nord Bank, men i efteråret 2008 vedtog folketinget, i forbindelse med vedtagelsen af bankpakke 1, at pengeinstitutter i 2009 og 2010 ikke må udbetale udbytte.

Men fonden vil også fremover yde støttepenge til forskellige formål.

- Fondens formue er altovervejende placeret i Spar Nord aktier, og den resterende del har vi placeret på konto i Spar Nord Bank. Bortset fra bevilgede men endnu ikke udbetalte støttebeløb, har fonden ikke gæld. Det har gennem mange år været fondens politik at have en god likviditet og gode reserver, når tiderne blev mindre gunstige. Denne forsigtige politik nyder vi godt af nu, hvor vi ikke må få udbytte fra Spar Nord de kommende par år. Vi har nemlig en økonomi som - med lidt sparsommelighed - er tilstrækkelig til, at vi også i de kommende par år kan donere penge til de mange gode formål, som fonden har støttet i de seneste mange år, siger Spar Nord Fondens direktør, Ole Jørgensen i en pressemeddelelse.

I år 2008 delte Spar Nord Fonden støttepengene ud til ca. 800 modtagere.

- For os er det utrolig vigtigt, at vi fortsat kan støtte foreninger og aktiviteter i de områder, hvor Spar Nord Bank driver virksomhed. I såvel 2009 som 2010 regner vi med at yde donationer på ca. 15 mio. kr. hvert af årene slutter Ole Jørgensen.