Per Sønderup, administrerende direktør i Sparekassen Hobro, er tilfreds med sparekassens halvårsrapport. Foto: Sparekassen Hobro

Sparekassen Hobro kom styrket ud af første halvår

Sparekassen Hobro kom ud af første halvår af 2011 med et pænt overskud på 8,5 millioner kroner før skat.

Sparekassen Hobro kan præsentere et pænt regnskab for første halvår af 2011.

Halvårets resultat før skat er på 8,5 millioner kroner. Det er dog væsentligt lavere end i første halvår af 2010, hvor banken havde et overskud på 14,7 millioner kroner. Resultatet bærer præg af, at sparekassen har haft vigende ind- og udlån, ligesom gebyrindtægter fra aktiviteter som konvertering af realkreditlån er gået lidt tilbage.
 
- Det er stadig op ad bakke at drive pengeinstitut i Danmark. Men sparekassen er fortsat sund og solid, vi kan præsentere et overskud, og både vores egenkapital og solvens er forøget i løbet af de seneste 12 måneder. Så vi er ikke så utilfredse endda, siger Per Sønderup, administrerende direktør i Sparekassen Hobro. 
 
Sparekassens halvårsrapport for 2011 blev godkendt af sparekassens repræsentantskab på et møde tirsdag.