Sparekassen Vendsyssel fik godt halvårsresultat

I forhold til det tilsvarende tal fra 2007, er der sket en stigning på 19,7 provent i indtæger.

Første halvår 2008 gav et solidt resultat på 76,6 mio. kr. før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender samt kursreguleringer. Det endelige resultat før skat er på 52,8 mio. kr.

Det gode resultat skyldes hovedsageligt en stigning i netto rente- og gebyrindtægterne.
Gebyrindtægterne er steget fra 141,6 mio. kr. sidste år til 169,0 mio. kr. i år. Det er én stigning på 19,3 procent.

- Vi er særdeles tilfredse med resultatet, som overstiger forventningerne fra årsrapporten 2007, siger direktør Vagn Hansen.

<b> Finanskrise gav højere rente </b>
Den største stigning skyldes en pæn vækst i forretningsomfanget, men også det stigende renteniveau, som den internationale finanskrise har ført med sig.

Desuden har banken fået flere nye kunder og udvidet samarbejdet med eksisterende kunder.

- Vi kører med den samme fornuftige udlånspolitik som tidligere, men som det økonomiske klima er nu, er vi meget tilfredse med at kunne konstatere en moderat vækst i udlån og en lidt kraftigere i indlån, siger Vagn Hansen.

<b> Nye lokaler undervejs </b>
Flere af sparekassens ejendomme har gennemgået renovering og i Hirtshals samt Aabybro er nye sparekassebygninger under opførelse. I foråret 2008 købte Sparekassen Vendsyssel Vestby afdeling i Frederikshavn af SparBank A/S og i løbet af efteråret åbner en ny afdeling i Sindal.

- Sparekassens fortsatte vækst og udvikling hviler på et solidt fundament og vores strategi bærer præg af nordjysk sund fornuft, fortæller direktør Vagn Hansen.