Sperling skal erstatte tobis

Fiskemelsfabrikken FF Skagen forlanger sammen med de øvrige danske fiskemelsfabrikker, at danske fiskere får en kvote til at fiske Sperling, istedet for den Tobis-kvote, der er blevet beskåret kraftigt i år.

De danske fiskemelsfabrikker har afskediget ansatte, fordi tobisfiskeriet ikke kunne levere de råvarer, der har været planlagt med i produktionen.
Derfor er det vigtigt, at industrifiskerne får en kvote på sperling, lyder opfordringen fra Fiskemelsforeningen, der repræsenterer landets tre fiskemels- og fiskeoliefabrikker.
EU's Ministerråd har ellers tidligere vedtaget en såkaldt 0-kvote på sperling for 2012