Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Spot på spøgelsesbilister

Vejcenter Nordjylland vil den næste måned afslutte et større arbejde med tiltag mod spøgelsesbilister på områdets motorveje.

<b>Den Østrigske Hånd og Lane Lights</b>
Disse og en række mere traditionelle tiltag skal gøre det tydeligere, hvilken vej trafikanterne skal køre, for at komme på motorvejsnettet. Nu er det muligt, at få et overblik over de lokale tiltag af den mere utraditionelle slags på vejdirektoratets hjemmeside.

<b>Stigning i spøgelseskørsel</b>
Der har de seneste år været en markant stigning i antallet af indberetninger om spøgelseskørsel.
I 2007 blev der registeret 160 indberetninger om spøgelsesbilister ved motorveje på landsplan.

<b>Tiltag ved ramper</b>
I maj 2008 gennemgik vejcentret, i forbindelse med en landsdækkende indsats, samtlige af områdets tilslutningsanlæg for at vurdere, om der kunne gennemføres tiltag for at tydeliggøre til- og frakørslerne. Det har ført til en række tiltag ved områdets motorvejsramper.

Pia Brix, Vejdirektoratet, udtaler:
- De nye initiativer kan være med til at forebygge spøgelsesbilister på motorveje, men der findes ikke umiddelbart nogen løsning, som med sikkerhed kan forhindre al spøgelseskørsel. Vi vil derfor opfordre borgerne til at henvende sig til Vejdirektoratet, hvis de har oplysninger, som kan hjælpe os med at klarlægge, hvor og hvorfor spøgelsesbilisterne kommer ned på motorvejen.

<b>Afstribning o.a.</b>
Tiltagene omfatter bl.a. afstribning, som skal tydeliggøre, hvilken rampe trafikanten skal køre ned ad, og ændring af skiltningen for at tydeliggøre tilkørselsrampen. Derudover opsættes der også ny vejbelysning to steder i et rampekryds ved tilkørslen til motorvej E45 for at understrege vejanlæggets funktion. På rute 559 ved tilslutningsanlæg 16, Hjallerup opsættes belysning.

<b>Vend om</b>
Blandt de mere utraditionelle tiltag, opsættes "Den Østrigske hånd" på flere frakørselsramper. Skiltet opfordrer bilisten til at stoppe, både med ordet "stop", et billede af en håndflade vendt mod iagttageren, en forbudstavle og teksten "VEND OM". Den Østrigske hånd opsættes ved frakørsel 32, Sønderup, frakørsel 18, Vodskov N og ved frakørsel 15, Jyske Ås og ved frakørsel 14, Flauenskjold, i forbindelse med frakørsel fra rute E45 samt ved frakørsel 8, Tylstrup, både i sydgående og nordgående retning, i forbindelse med frakørsel fra rute E39.

<b>Lyssøm</b>
Derudover etableres der forsøg med de såkaldte "Lane lights", lyssøm på frakørselsrampen ved Hobro V, frakørsel 35, rute E 45, i den sydgående retning. "Lane ligths" etableres inden for det kommende halve år.