LIGE NU:

Stadiondrab: Familien føler sig krænket

Familien til den dræbte Henrik Bjerremand Kristensen har indtil nu forholdt sig tavs. Men nu bryder de tavsheden i en email.

Henrik Bjerremand Kristensens familie har ikke ønsket kontakt til pressen. De har heller ikke været til stede i retten, mens sagen har kørt de sidste tre dage. Men i en e-mail til TV2/Nord fortæller de, at de i forbindelse med domsafsigelsen i dag, har et behov for at udtale følgende:

Det er vores opfattelse, at det er "samfundets", retssystemets opgave at fastlægge den rigtige straf for kriminelle handlinger. Og dén holdning har vi siden drabet trøstet os med.
Det er dog familiens opfattelse, at retssystemet i dette tilfælde har svigtet. Vi har ikke noget hævnmotiv - eller ønske om at gøre livet surt for "nogen". Og vi får jo ikke Henrik tilbage til os...
Men det er krænkende for vores retsbevidsthed, at en så bestialsk handling, takseres til en straf som den udmeldte. Det gør ondt på os og vil gøre det i lang tid fremover.

Vi er klar over, at der er en ankemulighed. På den ene side vil vi gerne have sagen overstået - det har allerede nu været en (for) lang periode siden drabet. På den anden side synes vi at det burde prøves om det virkelig kan have sin rigtighed, at straffen for den udførte handling takseres til kun 4 år.
Strafferetslig burde det vel være sådan, at strafudmålingen skulle have en præventiv virkning. Har denne straf det?

Det kunne måske være gavnligt om spørgsmålet omkring strafudmåling for den slags kriminelle handlinger, blev debatteret. Og sat i forhold strafferammen for fx økonomisk kriminalitet.

På nuværende tidspunkt ønsker familien ikke at udtale sig yderligere.

16-årige Rasmus Popenda blev i dag idømt fire års ubetinget fængsel for vold med døden til følge samt røveri.