Stadiondrabet: Nævningene ikke inhabile

Dommerne i ankesagen til det såkaldte stadion-drab, finder ikke, at de nævninge der har set TV2-programmet "Den Sorte Box" der går bag om drabet, er inhabile.

<b>Ikke inhabile</b>
- Man er ikke inhabil fordi man har set programmet. Derfor giver det ikke mening at oplyse i hvilket omfang man har fulgt mediernes dækning af sagen, sagde Retsformanden landsretsdommer Bjerg Hansen på vegne af de tre dommere.

<b>Omtale i medierne</b>
Allerede inden sagen gik i gang, indledte retsformanden Bjerg Hansen retssagen med at gøre det helt klart, at sagens megen omtale i medierne, hvor blandt andet statsministeren har udtalt sig, ikke må få indflydelse på ankesagen og dermed påvirke udfaldet. De ni nævninge skal alene dømme ud fra, hvad der fremgår af beviserne i retten de næste par dage, blev det understreget.

<b>Utilfreds forsvarer</b>
Rasmus Popendas forsvarer greb straks dommerens udmelding og forlangte at nævningene skulle svare på, om de har set TV2s program "Den Sorte Box", som går bagom stadiondrabet.
Forsvareren kritiserede blandt andet, at politiet havde stillet op i programmet
Han fortsatte med at åbne muligheden for, at hvis nævningene havde set programmet, kan Rasmus' sag ende i menneskerettighedsdomstolen. Den udtalelse ønskede Rasmus Popendas advokat dog ikke at uddybe overfor TV2/Nord.

<b>Startede tirsdag</b>
Ankesagen til det såkaldte stadion-drab startede tirsdag.
Den 16-årige Rasmus Popenda blev dømt for dødsvold i byretten i Aalborg for ca. tre måneder siden.

<b>Historisk sag</b>
Ankesagen er i forvejen en historisk sag, fordi det er første gang efter retsreformen, at et nyt hold jurister og nævninge skal behandle en dom fra et nævningeting i byretten.
Det har blandt andet givet anledning til en debat om hvorvidt nævningene i landsretten kan blive påvirket af den voldsomme folkestemning efter byrettens dom.