Stavad: Tidligere direktør er grisk

Tidligere skatteminister Ole Stavad (Soc.dem.) beskylder den tidligere EBH-direktør Finn Strier Poulsen for griskhed og manglende situationsfornemmelse, efter at Strier Poulsen har krævet millioner af den ellers krakkede bank.

Ole Stavad måtte have frisk luft da han hørte at den tidligere EBH bank-direktør Finn Strier Poulsen nu har anlagt voldgiftssag for at få sin millionfratrædelse af Banken.

- Det er et udtryk for griskhed og manglende situationsfornemmelse i den virkelighed han befinder sig i. Han har stået i spidsen for en bank der er væltet med sådan brag at det har efterladt en hel egn med dybe sår, siger Ole Stavad til TV2/NORD.

Ole Stavad føler sig især stødt over, at det er skatteyderne, der i givet fald kommer til at betale millionfratrædelsen.

Da staten i slutningen af 2008 overtog banken for at holde bankens kunder skadesfri, forpligtede staten sig til at holde alle EBH-banks kreditorer skadesfri, og blandt dem finder man altså Finn Strier Poulsen.

Var banken ikke blevet reddet og i stedet gået konkurs kunne Finn Strier Poulsen ikke gøre krav på en krone, og derfor føler Ole Stavad at den tidligere direktør nu går langt over stregen.

- Hvis han skal bevar bare den sidste rest af respekt, så skulle han måske tænke sig om inden han begynderat tro, at han skal have flere millioner udbetalt i løn og fratrædelsesgodtgørelse.

Det har ikke i dag været muligt at få en kommentar fra Finn Strier Poulsen.