LIGE NU:

Stikprøver viser store fejlrater i Rebilds sagsbehandling

To undersøgelser af sagsbehandlingen i Rebild Kommune afføder både ros og kritik.

Social- og Ankestyrelsens Task Force, der i perioden 2012-2014 har evalueret Rebild Kommunes indsats for at bedre kvaliteten på børne- og ungeområdet er fredag blevet offentliggjort.

Mens rapporten roser kommunen for overordnet at have øget kvaliteten på området er der stadig plads til forbedring på flere områder. I en analyse af 20 udvalgte sager er ikke alle sager behandlet rettidigt og ensartet. Et område, der nu får øget opmærksomhed.

- Vi har været glade for samarbejdet med Task Forcen, der betyder, at vi nu ved præcis, hvor vi skal sætte ind. Task Forcens løbende rådgivning har hjulpet os til at lave konkrete handleplaner for, hvordan vi fremadrettet behandler alle sager korrekt og rettidigt. Blandt andet gennem et øget ledelsestilsyn, efteruddannelse af medarbejderne og etableringen af ensartede procedurer på tværs af organisationen, siger direktør Ulrik Andersen.

Samtidig med offentliggørelsen af Social- og Ankestyrelsens rapport er den årlige revisionsrapport fra BDO - Kommunernes Revision blevet færdig.

På det finansielle område udtrykker rapporten tilfredshed med kommunen der formåede at levere et overskud på driften i forhold til budgettet på 16,4 millioner mens der i en særskilt revision af udvalgte sager i Center Familie Handicap og Center Arbejdsmarked gives kritik.

BDO skriver i rapporten "at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler," men anbefaler at der i Center Arbejdsmarked "fremadrettet er øget fokus i ledelsestilsynet og sagsadministrationen."

Det skyldes at der på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet manglede "rettidig opfølgning" i henholdsvis tre ud af fem sager og tre ud af seks sager. Sageren var udvalgt ved stikprøvekontrol.

På opfordring fra Ankestyrelsen har BDO også evalueret Center Familie Handicap. I en stikprøvekontrol lavet af Deloitte som BDO bruger i evalueringen blev der fundet fejl i alle fire udvalgte sager der omhandler tabt arbejdsfortjeneste. De fire sager stikker ud fra det generelle billede og "skæmmer billedet af sagsbehandlingen," skriver Deloitte.

Rapporterne viser løft i kommunens sagsbehandling og ifølge borgmester Leon Sebbelin kan borgerne med en ny ledelse på de berørte områder godt have tillid til sagsbehandlingen i kommunen.

- Rebild Kommune har i det forløbne år sat et næsten nyt hold med nye medarbejdere og ledelse. Så sent som i sommer har vi ansat Ulrik Andersen som ny direktør for området og Niels Sandemann som ny chef for Center Familie Handicap. Revisionsrapporten påviser allerede et løft i kvaliteten. Rapporten fra BDO konstatere for eksempel, at der er sket et stort løft, og at de sager, der er startet for nylig er rigtig gode og generelt lever op til kravene - og jeg er ikke i tvivl om, at den nye ledelse vil fortsætte de nye gode takter, siger han i en pressemeddelelse.

Derudover vil kommunen sikre sig, at der ikke er begået flere fejl end de som er fundet via stikprøvekontrollen,

- For at være sikker på, at vi får udbedret alle eventuelle fejl har vi bedt BDO foretage en udvidet revision af samtlige personsager i Center Familie Handicap, siger borgmesteren.