Aalborg Universitet modtager den største andel af donationen fra Det Obelske Familiefond til flere forskellige forskningsprojekter. Foto: Henning Bagger / Scanpix

Stor donation til utilpassede unge og forskning i Udkantsdanmark

Det Obelske Familiefond har doneret 12,8 millioner til syv nordjyske projekter, der strækker sig inden for forskning, idræt, uddannelse og beskæftigelse.

I alt syv nordjyske projekter inden for forskning, idræt, uddannelse og beskæftigelse honoreres ved årets tredje uddeling fra Det Obelske Familiefond.

I alt 12,8 millioner kroner er blevet bevilliget til syv forskellige projekter i Nordjylland, hvor den største donation på 5,5 millioner kroner er gået til et forskningsprojekt på Aalborg Universitet, der skal belyse, hvorvidt den regionale ulighed er steget. 

Ifølge forskningsleder og professor Jørgen Goul Andersen ved Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed på Aalborg Universitet er der stor mangel på faktuel viden på området, hvilket forskningsprojektet "Danmark i balance" nu vil sætte fokus på over en fireårig periode.

Succesprojekt hjælper utilpassede unge i job og uddannelse

Donationen skal blandt andet også gå til projektet Råt&Godt, der hjælper utilpassede unge tilbage i job og uddannelse. 

Råt&Godt er et værksted, hvor der fremstilles nye møbler af gamle materialer. Her indgår de unge i et skræddersyet projektforløb, der via deres egen motivation skal hjælpe dem tilbage mod en bedre tilværelse.

De unge mødes i øjenhøjde af dygtige folk med pædagog- og coachkompetencer, som samtidig også stiller et stort erhvervsnetværk til rådighed. Der er i alt doneret én million kroner til Råt&Godt. 

Resten af donationen går til forskning af elektro-fuels, multiresistente bakterier, kulturtilbud i sundhedssammenhænge og en vejrradar til Aalborg Universitet.

Udover det er der afsat 375.000 kroner til en kunstgræsbane til Svenstrup-Godthåb Idrætsforening, så de kan spille fodbold året rundt. 

De 12,8 millioner kroner fordeles således:

  • Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed på Aalborg Universitet: 5,5 millioner til forskning i den regional ulighed i Danmark
  • Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet: 3,1 millioner til opbygning af nye laboratoriefaciliteter, der skal styrke det internationale forskningsmiljøs videre forskning inden for elektro-fuels, hvilket er gasformige og flydende brændstoffer, der udelukkende fremstilles af vand, CO2 og vindenergi.
  • Forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital og Syddansk Universitet: 1,8 millioner til et forskningsapparatur, der skal finde en løsning på multiresistente bakterier.
  • Råt&Godt: Én million til værkstedet Råt&Godt, hvor utilpassede unge fremstiller nye møbler af gamle materialer. De unge mødes i øjenhøjde af folk med pædagog- og coachkompetencer, som samtidig også stiller et stort erhvervsnetværk til rådighed og hjælper dem i job og uddannelse.
  • Institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet: 700.000 til en avanceret vejrradar, der skal gøre det muligt at forudsige ekstremt vejr med høj præcision og sikkerhed, og dermed medvirke til et begrænset skadesomfang.
  • Svenstrup-Godthåb Idrætsforening: 375.000 til en kunstgræsbane, så der kan spilles fodbold i foreningen året rundt.
  • Nordjysk Center for Kultur og Sundhed: 300.000 til centret, der vil styrke og sikre kvaliteten af de kulturprodukter- og oplevelser, der kan fremme både den fysiske og mentale sundhed.