Stor interesse for jobbet som dagplejer

Frederikshavn Kommune vil gerne have flere dagplejere. Derfor havde kommunen inviteret til møde. 26 interesserede mødte op til møde om jobbet som dagplejer i Frederikshavn Kommune.

Mødet blev holdt tirsdag aften, og den flotte tilslutning glæder kommunens dagplejeleder, Helle Bruun Andersen.

- For Frederikshavn Kommune er det vigtigt også fortsat at kunne tiltrække dygtige og stabile medarbejdere indenfor dagplejen. Derfor er det virkelig positivt, at så mange havde lyst til at vide mere om jobmulighederne indenfor dagplejen, siger hun.

På mødet gav hun deltagerne en bred orientering om dagplejen, herunder information om hvordan dagplejen er organiseret, hvad kommunen forventer at dagplejerne kan byde ind med, hvad der lægges vægt på ved ansættelsen af nye dagplejere og hvilke krav, der er for at blive godkendt som dagplejer.

- Vi opfordrede til, at de skulle gå hjem og drøfte det igennem med deres egen familie, og derefter tage stilling til, om det er dagplejer, de vil arbejde på at blive. Vi ser meget frem til at modtage nogle ansøgninger fra de interesserede, siger Helle Bruun Andersen.