Foto: Ida Marie Odgaard, Scanpix

Stor undersøgelse: Hvordan har de nordjyske skolebørn det?

Indtil nu har Region Nordjylland hvert fjerde år undersøgt sundhedstilstanden for voksne. I år skal også børnesundheden afdækkes.

I disse uger modtager mange nordjyske børn og forældre et spørgeskema, der skal give et øjebliksbillede af børnenes trivsel, sundhed og sygdom.

Spørgeskemaet er en del af en børnesundhedsprofil, som for første gang laves i Region Nordjylland.

Indtil nu har regionen hvert fjerde år taget pulsen på sundhedstilstanden for voksne gennem den landsdækkende undersøgelse ”Hvordan har du det?”, men nu skal børnesundheden også afdækkes.

Alle de nordjyske kommuner deltager i undersøgelsen. Formålet er at få viden, der kan bruges til at planlægge og målrette sundhedsindsatsen til gavn for de nordjyske børn

- Det handler for sundhedsvæsenet om, inden for de rammer vi har at gøre godt med, at levere det, der giver mest muligt værdi for borgerne uanset om det er børn eller voksne. Ved at spørge børnene, hvordan de egentlig har det, kan vi bedre på tværs af kommuner og region planlægge og prioritere de sundhedstilbud til børn, som der er behov for. Jo flere børn og forældre, der svarer, jo bedre kan vi tilrettelægge sundhedstilbuddene til børnene, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

I Rebild Kommune er det forældre til børn i børnehavealderen, forældre til børn i 1. klasse samt alle børn i 1., 5. og 8. klasse, der modtager spørgeskemaet med en række spørgsmål om, hvordan børnene har det.

- I Rebild Kommune vil vi gerne medvirke til at både børn og voksne lever et sundt liv, og derfor har vi fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Vi håber derfor, at alle børnehaveforældre vil udfylde spørgeskemaet og at forældre til de udvalgte skolebørn, vil give tilladelse til at deres børn svarer, så vi kan bliver klogere på, hvilke tiltag vi kommunalt skal arbejde med, siger Annette Søegaard (SF), der er formand for sundhedsudvalget i Rebild Kommune.

Hvert eneste svar tæller, for svarene danner grundlag for det videre arbejde med at skabe de rette sundhedstilbud til børn, oplyser Rebild Kommune.