Stormrådet: Der var stormflod i Nordjylland

Rådets afgørelse åbner op for at stormflodsramte kan søge erstatning ved deres forsikringsselskab.

Stormrådet har i dag vurderet, at der var tale om stormflod, da vandstanden i mange danske farvande steg til ekstreme højder.

- Vi har afgjort, at der var tale om stormflod flere steder i landet, fordi vandstanden har været ekstremt høj. Det betyder, at forsikringsselskaberne nu vil behandle de enkelte sager og vurdere, om der skal udbetales erstatning i henhold til stormflodsloven, siger formand for Stormrådet Karen Westerbye-Juhl.

Rigtig meget af den danske kystlinje er inkluderet i rådets vurdering og i Nordjylland varsler Stormrådets beslutning også gode vinde for rigtig mange af de personer, der har fået skadet deres bolig eller andre bygninger.

I Nordjylland er østkysten fra Helberskov Strand inklusiv hele Mariager Fjord op til Frederikshavn omfattet af stormflodsvurderingen. Ålbæk Bugt, hvor mange skibe søgte tilflugt under stormen er ikke omfattet. På vestkysten er Nordjylland omfattet helt fra Skagen til syd for Thyborøn.

Limfjorden er omfattet med Nissum Bredning til Oddesundbroen og fra Aggersundbroen mod øst til Hals. Både den nordlige og sydlige kyst er omfattet inklusiv øer herimellem.

Stormrådets kort med aftegning af de omfattede kyster kan ses HER

Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?


  • Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 10. februar 2014. Du skal anmelde elektronisk HER.
  • Har du ikke adgang til en computer, kan du anmelde på et skema, som du kan hente på Stormrådets hjemmeside eller rekvirere hos forsikringsselskabet.
  • Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader.
  • Selv om du har været udsat for stormflodsskade, er det ikke sikkert, at du kan få erstatning. For eksempel kan du få nedsat erstatningen, eller den kan helt bortfalde, hvis du har undladt at begrænse skaden.

Kilde: Stormrådet