Støvring Højskole søger lokal økonomisk opbakning

Støvring Højskole skal stille garantier for 600.000 kroner inden sommerferien, for at skolens bank vil være med til bestyrelsens 5-årsplan. De penge skal stilles som garantier fra lokalt hold.

Støvring Højskole oplever et stigende antal elever og har succes efter at skolen er blevet en rent musisk højskole. Men inden skolen kan komme videre med en 5-årsplan, skal der findes penge til at sikre skolens lån.

- Det bliver ikke nemt at finde de 600.000 kroner, som folk skal garantere i form af kaution, men bestyrelsen klør på og vi tror på det, siger Thorkild Bækkelund, fmd. for Støvring Højskole.

Skolen lancerer fra nytår både en jazz- og en folkemusiklinje til at supplere den klassiske linje og musicallinje.

- Jeg synes at vi er blevet godt modtaget og med alle vores velbesøgte arrangementer, så vil det da undre mig meget, hvis ikke Støvrings borgere og virksomheder vil støtte op omkring højskolen, siger Vagn Egon Jørgensen, forstander på Støvring Højskole siden august 2007 og manden bag skolens forandring.