Strandbeskyttelse: Kommuner får mulighed for at udvikle arealer ved havne - men i Asaa fik de nej

Der er udsigt til mindre administration og flere muligheder ved 111 havne, hvor miljøminister Lea Wermelin nu ophæver strandbeskyttelsen. Det skal understøtte lokal udvikling over hele landet. Men Asaa Havn har fået afslag til at opføre boliger - det skuffer lokalpolitiker.

Nu bliver der bedre mulighed for at opføre en butik eller en restaurant på 111 arealer ved havne i hele landet, hvor strandbeskyttelsen bliver ophævet. Den har hidtil betydet, at arealerne som hovedregel ikke må bebygges inden for 300 meter fra stranden. De 111 arealer ligger i sammenhæng med bebyggelse og rummer ikke væsentlige naturværdier. Derfor ophæver miljøministeren strandbeskyttelsen helt 55 steder og delvist 56 steder. I alt havde 47 kommuner søgt om ophævelse ved 166 lokaliteter.

- Vi skal værne om vores naturlige, åbne kyster, men nogle steder kan vi godt åbne op for mere lokal udvikling uden at gå på kompromis med det. Jeg ser ingen grund til at stå i vejen for udvikling på mindre arealer, som eksempelvis ligger indeklemt mellem en havn og en by, og hvor det ikke går ud over naturværdier. Nu kan kommunerne bedre skabe mere levende havnemiljøer med flere tilbud til turister og muligheder for erhvervslivet, siger miljøminister Lea Wermelin.

Skuffelse over afslag til Asaa Havn

Asaa Havn ville også gerne have benyttet sig af muligheden for at få ophævet strandbeskyttelsen, men her har man fået afslag. Brønderslev Kommune havde søgt om ophævelsen for at få lov at opføre 15-20 boliger. Boligerne skulle opføres på det havneareal, hvor der i forvejen er aktivitet, og man havde ikke tænkt sig at bygge ud i det omkringliggende strandområde, som er et EU-fuglebeskyttelsesområde.

Det er en stor skuffelse for Asaa, og vi er kede at, af det bremser udviklingen.

Hildo Rasmussen, Socialdemokratiet, næstformand, teknik- og miljøudvalget, Brønderslev Kommune

Det har længe været et ønske at udvikle havnen, og der er skuffelse over, at ønsket om at ophæve strandbeskyttelsen ikke er imødekommet. 

- Det er en stor skuffelse for Asaa, og vi er kede at, af det bremser udviklingen, siger Hildo Rasmussen, Socialdemokratiet, næstformand i teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune.

Årsagen til afslaget skyldes, at det er et Natura2000-område, og dels er afstanden mellem selve Asaa by og havnen mellem 600 og 700 meter, og det mener Miljøministeriet er for langt, da der så ikke er tale om, at man decideret ”bygger til” byen.

 

Muligheden for at søge om ophævelse af strandbeskyttelsen blev besluttet i aftalen om ”Danmark i bedre balance” fra 2016 for at fremme vækst og udvikling for kommuner, borgere og virksomheder. Aftalen blev indgået af Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Liberal Alliance har senere tilsluttet sig aftalen.