Studerende på AAU er blandt Europas mest tilfredse

En stor europæisk undersøgelse af studerendes eget syn på uddannelse og karrieremuligheder placerer Aalborg Universitet i toppen.

De adspurgte AAU-studerende er meget tilfredse med både uddannelserne, studielivet og kontakten til erhvervslivet.

Undersøgelsen, European Student Barometer, gennemføres af Trendence Institute i Berlin blandt flere end 90.000 studerende på 550 institutioner i 20 lande og handler om den europæiske ungdoms syn på deres uddannelsesforhold og karriereforventninger.

Lige som en lang række andre af de største universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner har Aalborg Universitet i år benyttet sig af muligheden for at tage temperaturen på ingeniør- og it-studierne. Undersøgelsen giver god mulighed for at sammenligne resultaterne med de gennemsnitlige forhold i Danmark såvel som de samlede europæiske resultater.

- På alle niveauer er vi i tæt kontakt med de studerende, også tættere end på de fleste andre universiteter, og jeg er helt sikker på, at det er en af årsagerne til, at de studerende giver ingeniør- og it-uddannelserne så flotte karakterer. Undervisernes dør er altid åben, og gennem samspillet mellem projektgrupper og vejledere er de studerende i berøring med de videnskabelige medarbejdere på en helt unik måde, forklarer dekan Frede Blaabjerg fra De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter.

- Og så kan vi jo også aflæse direkte af den europæiske undersøgelse, at Aalborg Universitets lange tradition for at lade de studerende arbejde sammen med erhvervslivet har betydning for de unge menneskers tilfredshed. Det er formentlig også det, der er årsagen til, at vores studerende svarer, at de er mindre bekymrede for deres kommende karriere end andre danske og europæiske studerende, fortæller Frede Blaabjerg.

Fra Aalborg Universitet har lidt over 500 ingeniør- og it-studerende deltaget i European Student Barometer 2008.