01:38

Richard Fynbo, direktør for Fynbo Foods i Vrå, er en delvist lettet mand. I de seneste måneder har han gjort sig mange bekymringer om regeringens bebudede sukkerafgift. Men sukkerafgiften kan meget vel blive mindre end først antaget. Foto: Daniel Mikkelsen

1 af 2

Sukkerafgift kan blive mindre

Ifølge TV2/Nords oplysninger arbejder embedsmænd i Skatteministeriet på en ændring af sukkerafgiften, som kan betyde mindre betaling for nordjysk virksomhed.

Richard Fynbo, direktør for Fynbo Foods i Vrå, er en delvist lettet mand. I de seneste måneder har han gjort sig mange bekymringer om regeringens bebudede sukkerafgift. Men sukkerafgiften kan meget vel blive mindre end først antaget.
 
- Isoleret set er vi glade for, at afgiften på vores produkt sandsynligvis bliver mindre end først antaget, siger han.
 

Hidtil har det været planen, at sukkerafgiften kun skulle omfatte produkter som for eksempel marmelade, rødbeder og asier.
Ifølge Richard Fynbo ville det have betydet, at virksomheden skulle betale knap 24 kr. i afgift pr. produceret kilo marmelade - en afgift, som i yderste konsekvens kunne have tvunget virksomheden til at flytte produktionen til udlandet.

Men ifølge TV2/Nords oplysninger arbejder Skatteministeriets embedsmænd på et lovforslag, som skal omfatte flere grupper af fødevarer - og dermed gøre afgiften mindre for den enkelte virksomhed. Det betyder angiveligt, at Fynbo Foods måske kan slippe med så lidt som 7 kr. i afgift pr. produceret kilo marmelade.
 

- Men principielt mener jeg stadig, at det er forkert, at pålægge helt almindelige basisvarer en afgift. Det er bare at smøre elendigheden ud i et tyndere lag på flere virksomheder, siger Richard Fynbo.
 

Præcis hvilke varetyper, der yderligere bliver tale om, er endnu uvist. Det endelige forslag præsenteres til oktober.