LIGE NU:

Sundhedspris til uddannelsesinstitution

University College Nordjyllands afdeling for Teknologi og Business i Aalborg får som den første danske uddannelsesinstitution en såkaldt SundhedsCertificering for deres sundhedsindsats for medarbejdere og studerende. [size=3]   [/size]

På UCN's afdelinger for Teknologi og Business underviser de ikke kun de studerende - de gør dem også sundere.

Uddannelsesinstitutionen har fået en SundhedsCertificering af Dansk Firmaidrætsforbund. Den gives normalt til virksomheder, som sætter fokus på sundhed blandt medarbejderne, men på UCN Teknologi og Business har de som det første uddannelsessted i landet valgt, at sundhedstiltaget også skal gælde de studerende.

- For os er det vigtigt også at fokusere på de studerendes sundhed. Vores vision er nemlig at forbedre de studerendes læringspotentiale og være med til at styrke deres faglige og personlige udvikling, så de udvikler sig til hele mennesker, siger Anita Lindkvist Nørbjerg, der er udviklingskonsulent på UCN Teknologi og Business.

Sundhedstiltaget indebærer blandt andet sundere mad i kantinerne og tilbud om løbehold, zumba, yoga og stressworkshops.