LIGE NU:

To sundhedsprojekter i Aalborg

Aalborg Kommune har fået støtte fra Forebyggelsesfonden til to nye sundhedsprojekter i Aalborg henholdsvis "Solsideprojektet" for sygemeldte borgere i Aalborg Kommune og et sundhedsprojekt for NT's buschauffører.

Solsideprojektet
Solsideprojektet er et 3-årigt fælles projekt mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Sundhed og Bæredygtig Udvikling.
Projektet har som formål at hjælpe borgere, der har været sygemeldt i 4 uger med problemer i nakke, ryg og bækken tilbage til arbejdsmarkedet via en tidlig og koordineret sundhedsindsats.
Projektet skal hjælpe de sygemeldte borgere tilbage til arbejdsmarkedet via en tidlig og koordineret sundhedsindsats.
Det betyder, at projektet skal være med til at forebygge, at den sygemeldte får et langvarigt sygdomsforløb og udvikler kroniske tilstande. Ligesom projektet skal støtte borgeren i at drage omsorg for sig selv og sin sundhed.

- Solsideprojektet er utroligt vigtig både for de sygemeldte borgere og for Aalborg Kommune, siger rådmand Thomas Kastrup-Larsen, og fortsætter:
- Det er meget bedre for begge parter, at borgerne vender tilbage til deres job frem for at være på sygedagpenge. Udviklingen viser, at antallet af sygedagpengesager er vokset med 10% siden januar 2007, så vi er nødt til at finde frem til nogle indsatser, som kan være med til at sætte en dæmper på stigningen i antallet af sygemeldte borgere " siger rådmand Thomas Kastrup-Larsen.

Sundhedsprojekt for NT's buschauffører
Det andet projekt er et sundhedsprojekt for de buschauffører i NT, der bor i Aalborg Kommune. Projektet er blevet tildelt 2.9 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden.
Projektets mål er at forbedre buschaufførernes sundhed og trivsel på arbejdspladsen samt bidrage til at mindske nedslidning.
Projektet skal sætte sundhed på dagsordenen i busdriften, så sundhed bliver en del af kulturen der. På sigt kan projektet måske også udbredes til de øvrige chauffører.
Til projektet er der lige nu ved at blive opslået en ny stilling som sundhedskoordinator, der skal sætte en lang række sunde initiativer i gang for buschaufførerne bl.a. med gode tilbud i forhold til rygestop, motion og sund kost.

Forebyggelsesfondens støttede projekter
Forebyggelsesfonden har valgt at støtte 42 projekter med ca. 85 mio. kr. i denne ansøgningsrunde.
Heraf handler de 24 projekter om at forbedre arbejdsmiljøet inden for nedslidningstruede brancher og jobgrupper - mens 10 kommunale og regionale projekter er rettet mod at forbedre indsatsen for sygemeldte og 8 projekter er rettet mod at øge fokus på sundhedsfremme i virksomheder.

Læs mere om Forebyggelsesfonden: www.forebyggelsesfonden.dk

Tage Mortensens Vej

play Frederikshavn Kommune vil ændre vejnavn efter afsløringer om krænkelser

PH 180621 Mange indsigelser mod energipark Still

play Modstanden mod Energipark Aalborg tager til

100820 Retten i Aalborg

Varetægtsfængsling for længerevarende mishandling: Skød offer i hovedet med luftpistol

Jomfru Ane Gade genåbner 2

Forkerte tal bag nedlukning: Jomfru Ane Gade smitte markant lavere

Tage Mortensens Vej

play Frederikshavn Kommune vil ændre vejnavn efter afsløringer om krænkelser

PH 180621 Mange indsigelser mod energipark Still

play Modstanden mod Energipark Aalborg tager til

100820 Retten i Aalborg

Varetægtsfængsling for længerevarende mishandling: Skød offer i hovedet med luftpistol

Til forsiden

Til forsiden