Langhus fra cirka 150 f.Kr. under udgravning. I forgrunden ses husets østlige del, der har huset stalden, mens det hvide kridtgulv ses i den modsatte ende. I jernalderen anvendte man blandt andet kridt som byggemateriale, dels som gulvmateriale og dels som beklaskning af husets fletvægge. Kridtbræmmen langs husets stalde stammer fra nedvasket "vægmaling". Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Super udgravninger ved supersygehus

Det nye sygehusbyggeri i Aalborg har sendt arkæologerne fra Nordjyllands Historiske museum på en sand skattejagt. Og nu har Kulturstyrelsen bevilliget ekstra 300.000 kroner til at fortsætte udgravningerne til foråret.

Siden april sidste år er der blevet gravet i fortiden, hvor det nye supersygehus skal bygges, og det har resulteret i helt enestående fund. Der er blandt andet fundet spor af cirka 50 langhuse fra en jernalderlandsby, og udgravningerne giver et unikt indblik i hverdagslivet i en ganske almindelig landsby for 2000 år siden.

Sammen med øvrige udgravninger i området giver fundene ved sygehusgrunden et i nordeuropæisk sammenhæng unikt indblik i fortidens erhvervsliv og dagligdag.

Men det våde vintervejr har nu sat flere af udgravningerne under vand, og derfor skal de ekstra penge fra Kulturstyrelsen sikre, at Nordjyllands Historiske Museum får udgravet de sidste fem procent af arealet til foråret.

Forårets udgravning vil ikke skabe forsinkelser i sygehusbyggeriet.