Foto: Thomas Gaardsmand

Sygehus Himmerland er fortid

Den endelige beslutning om Sygehus Himmerlands fremtid er taget.

18. marts besluttede Regionsrådet, at Sygehus Himmerland - Hobro og Farsø Sygehuse - skulle nedlægges og at de medicinske sengepladser i Farsø skulle flyttes til Hobro.

Den endelige beslutning er dog første blevet taget på mødet i dag tirsdag. Den mellemliggende tid har man brugt på at forberede sammenlægningen med Aalborg Universitetshospital, der fra nu leder de to sygehuse i Himmerland.

Sammenlægningsprocessen hvor ortopædkirugien i Farsø udvides og sengepladser flyttes til Hobro forventes at vare året ud, hvor efter alle dele vil være på plads.

- Vi vil sikre patienterne en god kvalitet og behandling i Himmerland og sikre, at der bliver tæt sammenhæng til de øvrige kliniske funktioner i det nye samlede Universitetshospital, siger Jens Ole Skov, hospitalsdirektør, Aalborg Universitetshospital.

- Vi vil bestræbe os på at skabe de rigtige rammer for, at personalet kan yde en behandling på et højt kvalitetsniveau. De kommende måneder vil vi sikre medarbejderne indflydelse på beslutninger i flest mulige sammenhænge, som får betydning for medarbejdernes trivsel og arbejdsforhold, siger Jens Ole Skov.