Foto: TV2/Nord

Sygeplejerske følger politiet

Politiet vil fortsat have en sygeplejerske med sig ud til tvangsindlæggelser.

Forsøgsordningen med at politiet har en psykiatrisk sygeplejerske med ud til tvangsindlæggelser af patienter vil blive permanent. Det lover regionsrådsformand Ulla Astman, oplyser DR Nordjylland.

Samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og Psykiatrisk Sygehus kører øjeblikket i et halvt år som forsøg i Aalborg Kommune. Og efter planen udløber forsøget med udgangen af februar. Nordjyllands Politi ønsker allerede nu, på baggrund af gode erfaringer, at samarbejdet skal fortsætte. Og det ønsker lover Ulla Astman at imødekomme.

- Hvis de positive erfaringer de står til troende og der ikke er grund til at tro andet, så er der for mig at se kun et spørgsmål om, at vi skal have fundet midlerne til at gøre det her permanent, siger hun.

Det nye samarbejde har skabt færre dramatiske tvangsindlæggelser. Og en mere rolig indlæggelse skaber bedre vilkår for den senere behandling, siger Jan Mainz, der er ledende overlæge ved Aalborg psykiatriske sygehus. Ulla Astman skønner at ordningen koster knap en halv million kroner og dem lover hun at finde så ordningen kan blive permanent.

- Det er jo regionen, der skal dække den udgift, der er i forbindelse med at vores personale bidrager i forbindelse med en tvangsindlæggelse. Det giver et langt bedre patientforløb. Så det er jo regionen, der skal finde midlerne til den personaleudgift, der er og det vil vi gøre, siger hun.

Antallet af tvangsindlæggelser i Region Nordjylland har været støt stigende de seneste år. I 2011 måtte politiet stå for i alt 305 tvangsindlæggelser. Og heraf var knap 200 tvangsindlæggelser af borgere, der var til fare for sig selv eller andre.