Sygeplejersker frygter ny struktur

02:34

Sygeplejersker i Frederikshavn Kommune frygter en ny struktur, som de mener vil gøre det faglige niveau i den kommunale sundhedssektor dårligere.

Sygeplejerskerne i Frederikshavn Kommune skal opdeles i mindre enheder for at flytte tættere på hjemmeplejen. Foto: Christian Krickhahn

Sygeplejersker i Frederikshavn Kommune frygter en ny struktur, som de mener vil gøre det faglige niveau i den kommunale sundhedssektor dårligere.

Sygeplejersker i Frederikshavn Kommune frygter en ny struktur, som de mener vil gøre det faglige niveau i den kommunale sundhedssektor dårligere.

Anders Broholm mener, sygeplejerskerne skal tættere på SSA- og SSH-medarbejderne.

1 af 6

Strukturændringer på plejeområdet kan gå ud over patienterne, frygter de kommunale sygeplejersker i Frederikshavn.

I dag er 95 udekørende kommunale sygeplejersker fordelt på fire lokationer i Frederikshavn Kommune. Herfra kører de på hjemmebesøg og tager sig af de borgere, der har brug for lidt mere, end hvad den almindelige hjemmepleje kan løfte.

Men i fremtiden bliver de opdelt i mindre grupper, når der i en strukturændring er lagt op til at flytte sygeplejerskerne ud på syv forskellige adresser, hvor de skal indgå i et tættere samarbejde med den kommunale hjemmepleje.

- I udgangspunktet er vi glade for samarbejdet mellem sygeplejegrupper og plejegrupper, men vi mener bare ikke, at den her strukturændring er den bedste måde at gøre det på, siger Tanja Larsen, som er sygeplejerske og tillidsrepræsentant ved den kommunale sygepleje i Frederikshavn Kommune.

For syv år tilbage sad sygeplejerskerne i mindre grupper. Det blev besluttet, at det var mere hensigtsmæssigt at samle det til den struktur, der findes i dag.

Det har betydet en succesfuld kompetenceudvikling blandt sygeplejerskerne, og det faglige niveau i den kommunale sundhedssektor har placeret Frederikshavn Kommune blandt de tre-fire bedste på landsplan til at undgå genindlæggelser.

Samtidig har man stor succes med at tage selv komplekse patienter tidligt hjem fra sygehusene. Sygeplejerskerne frygter, at de bliver dårligere til at løfte den opgave.

- Det kræver, at vi er nok mennesker, og det kan vi godt frygte, at vi ikke er ude i de små grupper. Det kræver også, at det er sygeplejersker med de rigtige kompetencer, siger Tanja Larsen.

Anders Broholm (Venstre), som er formand for sundhedsudvalget i Frederikshavn Kommune, lytter til sygeplejerskernes bekymring, og han forsikrer, at det bliver taget alvorligt fortsat at højne sygeplejerskernes kompetencer.

Men han mener samtidig, at udflytningen i mindre grupper er nødvendig for at sygeplejerskerne kan være med til at hæve det faglige niveau hos personalet i hjemmeplejen.

- For at klare de sundhedsopgaver, vi får fremadrettet, som bliver mere komplicerede for kommunen, altså at man er kortere tid på sygehuset og kommer hurtigere hjem, så er vi nødt til at sikre en faglig opkvalificering af hele det personale, som er, siger han.

Efter planen skal strukturændringerne træde i kraft 1. februar.

Forsiden lige nu