Tæt personlig sparring giver job

Kristelig Fagbevægelse i Aalborg har haft succes med et fem-måneders projekt for ledige, der havde været uden arbejde så længe, at de havde under et år tilbage på dagpenge.

Der var 96 medlemmer med i projektet, og af dem er 36 kommet i job, aktivering eller gået i gang med en uddannelse. Derudover har nogle valgt at gå på efterløn, og andre stod ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og er nu på sygedagpenge, skriver fagforeningen i en pressemeddelelse.

Det effektive værktøj til at bringe medlemmerne ud af ledigheden har været individuelle samtaler og tæt personlig sparring.

- Vi har haft individuelle samtaler med alle de ledige, der var med i projektet. Vi har været meget bevidst om ikke at køre frem med noget standard, men at lade de lediges individuelle behov og ønsker været styrende for, hvordan vi kunne hjælpe den enkelte videre mod et nyt job. Vi har fulgt alle indgåede aftaler til dørs, siger afdelingschef for Kristelig Fagbevægelse i Aalborg Erik Nielsen.