Tankstation hænger på regning

Skatteministeriet har fået medhold i en principiel dom, hvor ejeren af en tankstation i Hjørring skal betale den manglende afgift, når kunderne har tanket fyringsolie.

Der er afsagt dom i en principiel sag om betaling af fyringsolie: Ejeren af en tankstation hænger på regningen for den manglende afgift, når kunderne tanker fyringsolie til brug som brændstof på biler. Skatteministeriet har vundet sagen ved retten i Hjørring, oplyser domstol.dk.

Ejeren af tankstationen havde lagt sag an mod Skatteministeriet, da han mente, at det var uberettiget, at han blev afkrævet differencen.

ToldSkat havde i en periode foretaget observation ved tankstationen og havde konstateret, at der i en række tilfælde blev tanket fyringsolie direkte på biler. En gennemgang af tankstationens kassestrimmel viste, at der var solgt mere end 400.000 liter fyringsolie i små mængder - mellem 0 og 60 liter, og det var ToldSkats opfattelse, at olien blev brugt til biler.

Fyringsolie er behæftet med en lavere afgift end brændstof til biler, og det er baggrunden for, at indehaveren af tankstationen bliver afkrævet differencen.

Indehaveren, der drev værksted og butik i forbindelse med tankstationen, var ikke enig i, at han kunne stilles til ansvar for, hvad hans kunder brugte fyringsolien til.

Tankstationen er selvbetjent, det er ikke muligt at se standeren med fyringsolie fra butikken, og det er efter indehaverens opfattelse ikke muligt at kontrollere, om kunderne fylder fyringsolie i biler eller i medbragte dunke. Han mener heller ikke, at han har mulighed eller myndighed for at gribe ind, hvis han konstaterer, at der er tanket på biler.

Han har sat et skilt på standeren, hvoraf det fremgår, at fyringsolie kun må anvendes til opvarmning, og at olien er farvet. I retten forklarede han, at der er mange sommerhuse i området, at der har været mange tyverier af fyringsolie, og at det er grunden til, at der bliver solgt så meget fyringsolie i mindre mængder.

Men retten var enig med Skatteministeriets synspunkt om, at indehaveren af tankstationen hæfter for afgiftsdifferencen. Den mente ikke, der var grundlag for at tilsidesætte et skøn over mængden af fyringsolie, der er solgt til motorbrændstof.

Da sagen er principiel, blev den behandlet af tre dommere, som byretterne har fået mulighed for efter domstolsreformen.
/ritzau/

Forsiden lige nu