Tejsterne er kommet til Hirsholmene

De første tejster i år er ankommet til ynglepladserne på Hirsholm. Tejsterne yngler især på havnens moler. Her gemmer de rederne mellem stenene, gerne højt over vandfladen og i de dybeste hulrum.

- De reder der ligger for lavt risikere at blive oversvømmet og de der ligger for langt ude risikere at unger og æg bliver spist af krager eller store måger, oplyser Torben G. Stæhr, naturvejleder, Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel.

Bestanden på Hirsholmene er vokset i de senere år, og konkurrence om de gode ynglepladser gør det vigtigt at ankomme i god tid.

I 2008 ynglede ca. 800 par Tejst på Hirsholm, dertil 265 par på de øvrige øer i øgruppen.

- Det er det højeste antal der er talt her, og det gør Hirsholmene til den vigtigste ynglelokalitet i Danmark og Kattegat, oplyser Torben G. Stæhr, naturvejleder, Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel.

I Sverige og det sydlige Norge er arten gået meget tilbage, især på grund af mink der spredes i skærgården og æder såvel æg som unger.

Forsiden lige nu