LIGE NU:

Tendens: Arbejdsmarkedet er mere åbent for seniorer

Frederikshavn Kommune er ikke det eneste sted, der har haft en stor vækst i erhvervsfrekvensen blandt de 60-64-årige. Generelt går det fremad, og også Aalborg og Mariagerfjord oplever store stigninger.

Viden 2008 er erhvervsfrekvensen blandt de 60-64 årige steget, og i 2015 var over halvdelen i beskæftigelse. Det viser en analyse fra KL’ nyhedsbrev Momentum.

Her fremgår det, at flere kommuner har haft store procentvise stigninger i antallet af seniorer, der stadig er aktive på arbejdsmarkedet.

Frederikshavn Kommune har over en syvårig periode har øget antallet med hele 35 procent.

Men også andre steder i det nordjyske er mange flere seniorer kommet i job. Erhvervsfrekvensen blandt de 60-64-årige er eksempelvis også steget væsentligt i Aalborg og Mariagerfjord kommuner.

- Det er en meget glædelig udvikling. Det har jeg det rigtig godt med. Det har jo at gøre med, at der er efterspørgsel på arbejdskraft. Som tiderne ser ud også med hensyn til, at folk går senere på pension. Vi gør ikke noget ekstraordinært for det, men vi følger jo selvfølgelig op på det, når der er virksomheder, som har brug for mere arbejdskraft, siger Finn Cilleborg (S) der er formand for arbejdsmarkedsudvalget i Mariagerfjord Kommune.

Største procentvise stigninger i kommunerne