00:44

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet kalder det et paradoks, at flere tilbydes atypiske ansættelser, mens arbejdsgiverne råber efter arbejdskraft.

Tendens: Det bliver mere og mere almindeligt at være på deltid

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet kalder det et paradoks, at flere tilbydes atypiske ansættelser, mens arbejdsgiverne råber efter arbejdskraft.

Kommunerne risikerer populært sagt at save den gren over, de sidder på, når de i stigende grad opslår job som deltidsstillinger. For på den måde gør de sig på ingen måde attraktive for ansøgere i en tid, der i høj grad er arbejdstagernes marked.  

- Vi har et kæmpe paradoks. Kommunerne vil løbe ind i gevaldige rekrutteringsproblemer i de kommende år. For folk vil synes, at ikke alle kommuner er lige attraktive, hvis man som kommune forsøger at tvinge folk ned i løn og arbejdstid. Så vi har et paradoks, når man samtidig siger, at nu kan arbejdsgiverne ikke få arbejdskraft, siger Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker, Aalborg Universitet.

Viften har kun en på fuldtid

Hans analyser kommer i kølvandet på, at en række socialpædagoger på institutionen Viften i Vodskov stod frem og fortalte, at de bliver tvunget ned i arbejdstid af Aalborg Kommune.

Lasse Munch er socialpædagog og en af de fem medarbejdere, der med ét slag får ødelagt sin økonomi, fordi han nu er tvunget på nedsat arbejdstid som socialpædagog på bostedet Viften i Vodskov. Hans ugentlige arbejdstid er reduceret fra 37 til 34 timer.

- Mine vagter har i ti år uden problemer været planlagt ud fra 37 timer, men det kan man så åbenbart ikke få til at passe længere. Det er mærkeligt i de her tider, hvor man gerne vil have folk til at arbejde noget mere og siger, at man har brug for nogle flere hænder. Tre timer hver uge lyder af lidt, men det er dog 8,1 procent af de timer, jeg har haft indtil nu. Og det svarer til en mistet månedsløn på årsbasis. Det er ikke ubetydeligt, for så godt tjener vi socialpædagoger heller ikke i forvejen, siger Lasse Munch.

I alt fem medarbejdere er i efteråret tvunget på nedsat tid på Viften. Ifølge fagforeningen, Socialpædagogerne Nordjylland, er der kun én fuldtidsansat tilbage på stedet.

- Resten er på deltid, ligesom der kun opslås deltidsstillinger. Det seneste år har der typisk været opslået deltidsstillinger på 32 - 34 timer. Det er en uskik for vi har en aftale om, at man skal sikre sig, at folk så vidt muligt skal have fuld tid, siger Peter S. Kristensen, formand for Socialpædagogerne Nordjylland.

Færre vil få et normalt 37 timers job

Den situation bliver mere og mere almindelig, hvis man spørger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen.

- Der vil i stigende grad bliver flere deltidsjob, og det vil fortsætte at flere og flere ikke vil få et normalt 37 timers job, siger han.

Der er ifølge arbejdsmarkedsforskeren på landsplan fra 2012 til 2017  blev oprettet over 150.000 nye job, men over halvdelen af dem var deltidsstillinger. Og det skyldes primært en ting: økonomi. For det er billigere at have en deltidsansat end en fuldtidsansat, og der vil ifølge Henning Jørgensen stadig være penge at spare for kommunerne, selv når man må bede den deltidsansatte arbejde over for at nå for eksempel velfærdsmål.

"Vi har også set det i andre lande at både private og offentlige arbejdsgivere prøver på at frigøre sig fra faste udgifter, når det gælder arbejdskraften. Så derfor bliver der flere og flere atypiske ansættelser"

Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker, Aalborg Universitet

Han ser det som en tendens ikke bare i Danmark, at arbejdsgiveren satser på deltidsstillinger eller andre atypiske ansættelsesforhold. Det skyldes dels økonomi men også muligheden for at være fleksibel i forhold til at sætte ind med ansatte der, hvor der måtte være brug for det i en given periode. Med andre ord, så betyder fleksibilitet en del for arbejdsgiveren, mener Henning Jørgensen.

- Det er en tendens, der holder og den er lidt stigende. Vi har også set det i andre lande at både private og offentlige arbejdsgivere prøver på at frigøre sig fra faste udgifter, når det gælder arbejdskraften. Så derfor bliver der flere og flere atypiske ansættelser, siger han.

Han opfordrer til fra politisk side at overveje deltidsstillinger i kommunalt regi.

- Vi har jo over en kvart million mennesker, der gerne vil op i tid. Der er en reserve, der ikke bliver brugt, fordi det vil kræve, at kommunerne prioriterer lidt anderledes og ikke kun tænker i økonomi, siger Henning Jørgensen.