Foto: TV2/Nord

Thorning: Vi har svigtet misbrugte børn

Helle Thorning-Schmidt erkender, at misbrugte børn ikke har fået den hjælp, de har behov for.

For første gang fastslår statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), at de udsatte børn, som har været udsat for misbrug fra deres forældre eller plejeforældre ikke har fået den hjælp, de har brug for.

- Der har været en række meget, meget triste sager om misbrug af børn. Det er desværre ikke et ukendt problem. Det kommer op alt for ofte. Og vi må nok erkende, at indsatsen på det her område ikke har været tilstrækkelig god, siger statsministeren.

Hun reagerer på den stribe af grove sager om vold, vanrøgt og sexmisbrug, som er kommet frem i blandt andet Tøndersagen, Brønderslevsagen, Esbjerg-sagen, Sønderborgsagen, Mern-sagen og senest Rebildsagen.

- Vi må som samfund erkende, at vi har svigtet nogle af vores allersvageste medborgere, nemlig de misbrugte børn. Det vil regeringen naturligvis rette målrettet op på, siger Helle Thorning-Schmidt.

Hun henviser til, at social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) har sat en tilbundsgående kuglegravning i gang.

- Det betyder, at vi vil undersøge, hvad der sker med de voldsomme overgreb mod børn. Og vi vil selvfølgelig gå grundigt til værks, siger Helle Thorning-Schmidt.

Eksperter vil også blive spurgt om deres forslag til løsning af problemet med familier, som flytter mellem kommuner og dermed kan fortsætte misbruget af børnene.

Samtidig bliver der afsat midler til et beredskab i misbrugssager, og til marts vil regeringen komme med et lovforslag, der skal gøre det lettere for myndighederne at handle over for misbrugsfamilierne.

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi som samfund har en pligt til og et ansvar til at sikre, at vi undgår de her tragiske sager. Vi vil ikke have et samfund, hvor vi passivt er vidne til de tragiske sager, siger Helle Thorning-Schmidt.

Hun forventer en bred opbakning fra Folketingets partier til regeringens indsats.