LIGE NU:

Tilfreds med politiet

Undersøgelse af politiet viser, at borgerne er godt tilfredse med deres indsats i 2007. Dog er der tale om et fald i tilfredsheden i forhold til 2006.

Borgerne er tilfredse med politiet

Politiet har gennemført brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere, som har været udsat for kriminalitet

Politiets hjælp
Når borgerne har haft brug for politiets hjælp i forbindelse med indbrud, voldssager eller tyveri, har nogle af dem efterfølgende fået tilbud om at deltage i politiets brugertilfredshedsundersøgelse.

Godt tilfredse
Af undersøgelsen for 2007 fremgår det, at borgerne generelt er godt tilfredse med politiets indsats i forbindelse med deres sag.

3,25 tilfreds
På en skala fra 1 til 4, hvor 4 er udtryk for størst tilfredshed, vurderer de berørte borgere politiets samlede indsats til at ligge på 3,25. Bedømmelsen går på de tre sagstyper: vold, indbrud og tyveri.

3,40 højeste
Tilfredsheden var størst blandt de borgere, der har været udsat for tyveri - nemlig 3,40 - mens tilfredsheden blandt borgere, der har været udsat for indbrud eller vold udgjorde henholdsvis 3,31 og 2,99.

Et fald i forhold til 2006
Brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres hvert år, og sidste år lå den samlede tilfredshed på 3,32.