Administrerende Direktørfor Himmerland Forsikring, Ole Færch. Foto: Himmerland Forsikring

Tilfredsstillende år for Himmerland Forsikring

2015 blev et tilfredsstillende år for Himmerland Forsikring, siger den administrende direktør. Især datterselskaberne trækker virksomhedens omsætning op.

2015 blev et godt år for Himmerland Forsikring. Årsresultat før skat blev i 2015 et overskud på 30,8 millioner kroner og resultatet efter skat 28,9 millioner kroner. Hvilket er et resultat, som administrende direktør Ole Færch, kalder tilfredstiliende. 

- Selvom vi lever i en tid, hvor effektivisering er blevet et modeord i forsikringsverdenen, finder vi stadig plads til gennem en systematisk servicering at tilbyde vores forsikringstagere en gennemgang af deres forsikringsbehov. For os er det hele tiden nærheden og mennesket, der er i fokus. Det er helt naturligt som kundeejet selskab, siger adm. direktør Ole Færch.

Ole Færch forklarer, at stabile resultater af datterselskabsdrift stadig har en høj bevågenhed i koncernen, og han noterer sig derfor, at Concordia Forsikring as. kom tilfredsstillende gennem året med et resultat efter skat på 5,5 millioner kroner. Concordia forsikring er målt på direkte forretning blevet dobbelt så stort som moderselskabet. Der er dog også andre datterselskaber, der trækker Himmerland Forsikring i en rigtig god retning. 

- Gennem Dyrekassen Danmark og Dansk Hesteforsikring har vi fået et godt fodfæste inden for tegning af specialforsikringer til hunde, katte og heste. Faktisk udgør disse forsikringstyper op imod en fjerdedel af koncernens samlede omsætning, siger Ole Færch.

 Koncernens egenkapital er gennem de sidste 4 år vokset med godt 200 millioner kroner.