Foto: Ib William Christensen

Tillidsmænd fyres som aldrig før

[size=2]Tillidsrepræsentanterne er et truet folkefærd på mange skoler, plejehjem, børnehaver og sygehuse.[/size]

I årtier har tillidsrepræsentanter ellers kunnet slå i bordet og sige nej til arbejdsgiveren, hvis han stillede urimelige krav. At afvise noget var uden risiko, fordi tillidsrepræsentanten var særligt beskyttet mod afskedigelse.

Men sådan er det ikke længere i den offentlige sektor.

Nye tal viser, at de kommunale arbejdsgivere deler fyresedler ud til tillidsvalgte som aldrig før.

Alene i 2012 blev mere end 300 tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter afskediget ifølge en rundringning, som Ugebrevet A4 har gennemført til en række fagforbund.

 

Ud over at afskedige tillidsrepræsentanterne sammenlægger kommuner også skoler og daginstitutioner til stadig større enheder, og dermed fjernes tillidsrepræsentanterne fra mange mindre institutioner.

Det voksende pres på tillidsrepræsentanterne får nu fagbevægelsens topfolk op i det røde felt.

Dennis Kristensen, forbundsformand for blandt andet sosu'er og pædagogmedhjælpere i FOA, betegner det som dybt bekymrende, at stadig flere tillidsfolk fyres.

 

- I FOA har vi på få år oplevet en fordobling af afskedigelser af tillidsrepræsentanter, og det er stærkt bekymrende. Arbejdsgivere i kommuner og regioner er i fuld gang med at løbe fra nogle grundlæggende principper i den danske model, og det skader samarbejdet, siger han.

 

Forbundsformanden for Danmarks 30.000 socialpædagoger, Benny Andersen, mener, at de mange fyringer af tillidsvalgte er udtryk for, at mange kommuner ikke tager samarbejdssystemet alvorligt.

- Det er uordentligt, at kommunale arbejdsgivere på den måde skider på de aftaler, vi har indgået med dem, siger Benny Andersen.

Heller ikke formand for FTF Bente Sorgenfrey holder sig tilbage for at kritisere de offentlige arbejdsgivere.

 

- Vi oplever, at kommunerne ikke er så blege for at fyre tillidsrepræsentanter som tidligere. Når der er sparerunder og nedskæringer, ser arbejdsgiverne ikke bort fra at afskedige tillidsrepræsentanterne, og det er stærkt bekymrende, fastslår hun.

De talrige fyringer af tillidsvalgte er ifølge Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker og professor på Aalborg Universitet, et tegn på, at arbejdsgivere i kommuner og regioner stille og roligt er ved at underminere dét, som fagbevægelsen kalder selve rygraden i den danske model.

Han peger på, at KL som optakt til årets overenskomstfornyelse spillede ud med et ønske om at reducere antallet af beskyttede medarbejdere. Helt konkret ville KL have fjernet beskyttelsen af suppleanter i tillidshverv.

 

- Der er ingen tvivl om, at de offentlige arbejdsgivere vil formindske beskyttelsen af tillidsrepræsentanterne og også stække deres indflydelse. I denne omgang kom suppleanterne i skudlinjen, men arbejdsgiverne går også efter tillidsrepræsentanterne, siger Henning Jørgensen.

Selvom KL ikke kom igennem med kravet ved de offentlige overenskomster i år, er professoren overbevist om, at presset på tillidsmandsinstitutionen vil fortsætte.

- Den vej, som kommuner og stat er slået ind på i 2013 og ikke kom igennem med, tager de helt sikkert op igen ved overenskomstforhandlingerne i 2015. De er allerede klar med kuglerne i Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen og mener, at de skal af med bindinger i den danske model, der går ud over ledelsesretten. Og det er netop en binding, at tillidsmanden er sikret mod uberettiget afskedigelse i forbindelse med indskrænkninger i en virksomhed, fastslår Henning Jørgensen.

Sådan ser det ud:

I Socialpædagogernes Landsforbund fik 44 tillidsrepræsentanter på bosteder og sociale institutioner sidste år sparket. Det er næsten en fordobling fra 2011, hvor 24 tillidsvalgte socialpædagoger fik en fyreseddel.

I FOA, der blandt andet organiserer sosu'er og pædagogmedhjælpere, var der 141 fyringer af tillidsvalgte i 2011, og det er mere end en fordobling på fem år. Tallet for 2012 bliver endnu større ifølge FOA.

I HK Kommunal viser en opgørelse, at der i 2012 har været minimum 30 sager, hvor arbejdsgiveren afskediger eller ændrer vilkårene for de medarbejdere, der ellers skulle være særlig beskyttet i deres ansættelsesforhold.

Forbundet for pædagoger og klubfolk, BUPL, havde 86 sager om afskedigelser af tillidsbeskyttede i 2012. Her var der dog tale om et fald i antallet af fyringer af tillidsvalgte fra 2011 til 2012.