LIGE NU:

Tinglysningssjusk kostede boligejere dyrt

Digital tinglysning gik galt, fordi Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet tog fejl, mener Rigsrevisor.

Digital tinglysning blev forsinket halvandet år, så mange
boligejere mistede penge, fordi Domstolsstyrelsen og
Justitsministeriet ikke forberedte projektet godt nok.

Desuden blev mange sager forsinket af indkøringsproblemer.
Styrelsen kunne med fordel have forsøgt sig med et pilotprojekt i én eller flere retskredse, før hele systemet med ét blev flyttet til tinglysningsretten i Hobro.

Det fastslår rigsrevisor Henrik Otbo i sit notat til de
folkevalgte statsrevisorer. Her fastholder han sin kritik af styrelsen og ministeriet.

Henrik Otbo havde "fundet det naturligt, at ministeren og Domstolsstyrelsen i højere grad havde udtrykt forståelse for, at der er behov for et særdeles grundigt forarbejde, når der indføres et komplekst system baseret på en uprøvet teknologi, der har vital betydning for borgere og virksomheder".

Hidtil har 700 danskere, som har tabt penge på digital
tinglysning, meldt sig til det gruppesøgsmål mod staten, som Danske Boligadvokater åbnede sidst i september.

Forinden gav justitsminister Lars Barfoed (K) ofrene fri
proces efter indstilling fra statens advokat, Kammeradvokaten.
Allerede i 2006 burde Domstolsstyrelsen ifølge rigsrevisor have betragtet digital tinglysning som et højrisikoprojekt. Desuden forventer Henrik Otbo, at styrelsen fremover sikrer en god økonomistyring og følger de statslige retningslinjer for at aflægge projektregnskaber.
Trods Lars Barfoeds betænkeligheder ved at køre et
pilotprojekt før digital tinglysning blev indført, fastholder
Henrik Otbo sin kritik.

Han "finder dog fortsat, at en begrænset pilotdrift, samtidig med at den manuelle tinglysning fortsatte, ville have været hensigtsmæssig", skriver rigsrevisor