TK Development nedjusterer forventningerne med 100 millioner

TK Development fik i første halvår 2008/09 et resultat efter skat på 50,9 mio. kroner.

Men krisen på finans- og ejendomsmarkedet får koncernen til at nedjustere forventningen til resultatet efter skat for 2008/09 til 200 mio. kroner mod tidligere forventet 300 mio. kroner.

Det skriver selskabet i sin halvårsrapport.

Koncernens egenkapital udgør pr. 31. juli 2008 1.521,7 mio. svarende til en soliditet på 38,9 %.