LIGE NU:

Tobisfiskeriet skal holdes oven vande

Hver en sten skal vendes for at hjælpe tobisfiskerne, der i år er økonomisk hårdt ramt på grund af en meget lav fangstkvote, slår fødevareministeren fast.

I mangel på tobis skal der fiskes efter alternative løsninger i forsøget på at skabe mere stabil indtjening i tobiserhvervet og sikre arbejdspladser i de berørte områder.

- Jeg vil nu i fællesskab med fiskere, forarbejdningsindustri og forskere lave en arbejdsgruppe, der skal undersøge, om der kan laves en mere stabil model for reguleringen af fiskeriet. En løsning der bedre sikrer fiskere og især industrien og deres ansatte en mere konstant forsyning og dermed et bedre levegrundlag. Derefter vil jeg drøfte sagen med mine kolleger i Folketinget, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Ministeren vil nu se på alternative måder at regulere fiskeriet, i et forsøg på at sikre mere stabile rammer. Samtidig skal der dykkes grundigere ned i de muligheder, der er for at søge tilskud til erhvervsfremme og alternativ beskæftigelse i de berørte områder.

- Nu vil vi støvsuge mulighederne for på den ene eller anden måde at hjælpe erhvervet i den pressede situation de står i. Jeg har fuld forståelse for alvoren i det her og har undersøgt mulighederne grundigt for højere kvoter, men vi kan ikke skaffe flere fisk i havene, og vi er nødt til at lytte til de advarsler biologerne giver os om bestandenes størrelse, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Ministeren slår dog også fast, at det på længere sigt kan blive nødvendigt at se på alternative muligheder for erhverv og beskæftigelse i de berørte områder. Det kan f.eks. være udvikling af havne og investeringer i fiskeri og forarbejdning.

- Regeringen står bag flere støtteordninger med millioner af kroner til uddeling, for eksempel har vi afsat 60 mio. kr. til udvikling af havnene. Rejefiskere i Skagen har fået støtte til at skabe en forretning med salg af eksklusive rejer og Thyborøn Kystcenter har fået penge til at udvikle en unik turistattraktion. Det er fornuftigt at se på alternativer til det traditionelle fiskeerhverv, når vi ser lidt længere frem, og der er støttekroner at hente til de gode initiativer, siger Mette Gjerskov.