Top tyve over personlige stemmer

Her er listen over Nordjyllands tyve nye folketingsmedlemmer, listet i rækkefølge i forhold til antal personlige stemmer.

29.181 Orla Hav (Soc.dem.)
27.407 Lene Espersen (Kons.)
15.971 Bjarne Laustsen (Soc.dem.)
9.029 Tina Nedergaard (Venstre)
8.489 Torsten Schack Pedersen (Venstre)
8.342 Pernille Vigsø Bagge (SF)
7.499 Birgitte Josefsen (Venstre)
6.584 Jakob Axel Nielsen (Kons.)
6.155 Bent Bøgsted (Da. Folkep.)
5.885 Ole V. Christensen (Soc.dem.)
5.335 Karsten Lauritzen (Venstre)
4.724 Per Bisgaard (Venstre)
4.566 Rasmus Prehn (Soc.dem.)
4.165 Lene Hansen (Soc.dem.)
3.389 Knud Kristensen (Kons.)
3.304 Marianne Jelved (Rad.V.)
2.644 Flemming M. Mortensen (Soc.dem.)
2.537 Anita Knakkergaard (Da. Folkep.)
2.344 Karl Bornhøft (SF)
1.734 Ib Poulsen (Da. Folkep.)