Træer skyder op

Nordjyske landmænd er begyndt at plante betydeligt flere træer på deres landbrugsjord. Særligt er interessen for skovrejsning øget de sidste to år, oplyser DR Nordjylland.  

Det kan måske hænge sammen med, at landmændene fra 2009 har kunnet få et årligt tilskud på 2.300 kroner for hver hektar, de tilplanter med træer.

Ordningen gælder for landbrugsjord i de såkaldte 'neutralområder'. De områder udgør ca. 70 procent af det åbne land i Danmark. I Naturstyrelsen er fuldmægtig Kaj Jørgensen ikke i tvivl om, at tilskuddet har stor betydning for udviklingen.

- Det økonomiske incitament bliver bedre, når man i en årrække kan få
22 - 2300 kroner pr. hektar ekstra, siger Kaj Jørgensen.

Det nye tilskud har betydet, at der de seneste to år er plantet over 50 procent flere træer i Nordjylland end årene før.

Forsiden lige nu