Trafikken gennem Limfjordstunnelen forbedres

Foto: Torben Hedemose

Pendlere og andre trafikanter på Nordjyske Motorvej ved Aalborg vil fremover få en hjælpende hånd til at komme nemmere og mere sikkert igennem den daglige trængsel.

Vejdirektoratet er i fuld gang med at montere nye variable hastigheds- og informationstavler ved Limfjordstunnelen i forbindelse med, at ITS-systemet bliver opgraderet og udvidet. Formålet er, at de variable tavler skal få trafikken til at glide bedre på den tæt trafikerede strækning.

De nye tavler vil fortælle bilisterne om uheld, rejsetid og advare om kø på strækningen samt gøre det muligt at ændre på den tilladte hastighed for at skabe et bedre flow i trafikken.

- Med bedre og mere opdateret information om trafikken håber vi på færre uheld, og at bilisterne holder mindre tid i kø i myldretiden. Samtidig får bilisterne en bedre oplevelse af rejsen, fordi der er mere flow i trafikken, forklarer Lene Mårtensson, leder af ITS-afdelingen i Vejdirektoratet.

Hver dag kører ca. 56.000 bilister på strækningen mellem Aalborg og Nørresundby, hvilket gør det til en af de mest trafikerede strækninger i Jylland.

Forsiden lige nu