Trafiksikkerhed: Millioner at spare

Budskabet var klart, da Nordjyllands Færdselssikkerhedsudvalg holdt den årlige Færdselssikkerhedsdag: Fokuserede og målrettede kampagneindsatser virker, og hver en krone, der investeres, kommer mange gange igen.

<b>44 dræbt i 2008</b>
I Nordjylland blev 44 mennesker dræbt i trafikken i 2008. Ifølge Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan skal dette tal bringes betydeligt ned.
Derfor er der et stort behov for at vide, hvilke tiltag der virker for at kunne reducere antallet af dræbte i trafikken.

<b>Samfundsmæssige omkostninger</b>
Trafikulykker er en menneskelig tragedie og resulterer i store samfundsmæssige omkostninger, og der er penge at spare ved at gøre noget aktivt forebyggende på den front. Det blev der for alvor sat fokus på den 3. februar på Færdselssikkerhedsdagen.

<b>Overhold fartgrænserne</b>
Hvis alle overholdt fartgrænserne, ville vi have 114 færre dræbte i Danmark, lød meldingen fra Søren Underlien, fra firmaet Trafitec.
Underlien redegjorde for en ny undersøgelse, af effekten af en lang række trafiksikkerhedstiltag.

<b>10 gode råd til kommunerne</b>
Han havde bygget sit oplæg op omkring 10 gode råd til kommunerne, hvoraf et at dem lyder:
"Vent ikke, kom i gang med det nye."

- Det er ikke kun menneskeliv og ødelagte familier der spares ved at reducere antallet af dræbte i trafikken. Også kommunerne har en hel del at spare, fortæller Vagn Bech, der er afdelingsleder i Vejcenter Nordjylland.

<b>180 millioner årligt</b>
Den årlige kommunale udgift til trafikulykker er i Nordjylland på 180 mio. kr. Hvis antallet af trafikdræbte i Nordjylland når ned på 27 i 2012, vil kommunerne årligt kunne spare ca. 70 mio. kr. på behandling af trafikofre og efterfølgende sociale ydelser. For en kommune på knap 40.000 indbyggere svarer det til en årlig besparelse på 5 mio. kr.

<b>Hjørring og trafiksikkerhed</b>
Dagens lokale eksempel var fra Hjørring Kommune. Hjørring har valgt at prioritere trafiksikkerhedsarbejdet højt.

- Vi er ikke i tvivl om, at det kan betale sig at investere tid og penge i trafiksikkerhed, lyder budskabet på færdselssikkerhedsdagen fra Ole Ørnbøl, Formand for Udvalget for Trafik og Veje. Hjørring kommune er en af de kommuner i Nordjylland, som har et lokalt trafiksikkerhedsråd.

<b>De mødtes</b>
Dagens deltagere var godt 90 trafiksikkerhedsinteresserede politikere og embedsmænd fra kommunerne, politiet, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Rådet for Større Færdselssikkerhed, interesseorganisationer og Vejdirektoratet.