Tranen er kommet til Nordjylland

Lille Vildmoses trompet, som tranen kaldes, blev forleden opdaget mellem Lille Vildmosecenteret og Tofte Sø. Dermed er foråret for alvor på vej til Nordjylland.

Efter en overvintring syd på er tranen ankommet med de lune vinde fra syd og sydvest ankommet til sin yngleplads i Lille Vildmose, der er Danmarks største fredede område.

Selv om der har ynglet 1-2 tranepar i området de senere år, er det endnu ikke lykkedes dem at levere nogle flyvedygtige unger.

Men nu får tranerne flere muligheder for at finde redepladser og dermed også yngle i de områder, der etapevist er ved at blive forladt af Pindstrup Mosebrug for at blive natur igen.

Det går godt for Danmarks traner, der er Europas højeste fugl. I løbet af 1800-tallet blev den stort set udryddet, og helt frem til omkring 1990 var det en meget sjælden ynglefugl her i landet.

Siden da er bestanden vokset til 60-70 par med de fleste i Thy, syd for Skagen og på Bornholm.