LIGE NU:

Tre millioner overnatter

Region Nordjylland havde 3,2 millioner udenlandske overnatninger i 2012 ifølge nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er nogenlunde samme niveau som året før, og det ærgrer Dansk Erhverv, som efterlyser flere initiativer for at styrke turismen.

De udenlandske overnatninger i Nordjylland er faldet med 3,8 procenter i 2012. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, og tallet bekymrer Dansk Erhverv. Faldet skyldes først og fremmest en betydelig tilbagegang på det tyske marked med 6,7 procent, som ikke opvejes af en mindre fremgang på det norske marked med 1,4 procent.

- Udviklingen er bekymrende, for netop Tyskland og Norge er de allervigtigste markeder i Nordjylland. De udgør henholdsvis 56 procent og 26 procent af det samlede antal udenlandske overnatninger og er derfor afgørende for udviklingen i regionen. På trods af finanskrisen er turismen globalt set i vækst. Men den vækst går desværre i øjeblikket uden om Nordjylland, siger Susanne Nordenbæk, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Erhvervsorganisationen er glad for, at den nye vækstpakke har skabt bedre betingelser for turismen. Momsafløftningen for erhvervsmæssige hotelovernatninger er løftet fra 50 til 75 procent, boligjobordningen vil fremover også omfatte feriehuse, og der er lettelser i energiafgifterne.

- Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, som vil få en positiv effekt for turismen allerede fra næste år. Men der er behov for at skabe endnu bedre rammevilkår for turismehvervet, så vi for alvor kan udnytte potentialet på de vigtige nærmarkeder, siger Susanne Nordenbæk.