LIGE NU:

Tre nordjyske kommuner skal få flygtninge hurtigere i job

Brønderslev, Rebild og Vesthimmerland kommuner er de næste tre år med i et stort projekt, hvor der er afsat 30 millioner kroner. Målet er at få flere flygtninge hurtigere i job.

Integrationsindsatsen i flere kommuner trænger til en hjælpende hånd.

Derfor er der igennem et støttet udviklingsforløb, der skal styrke kommuners lokale integrationsindsats, afsat 30 millioner kroner, til at få flere flygtninge hurtigt i job.

I alt skal 17 kommuner af forskellig størrelse være med i projektet.

quote Indsatsen for integration og beskæftigelse skal løftes og styrkes markant, så vi i højere grad end hidtil får gjort de nyankomne flygtninge til aktiver i samfundet og arbejdsstyrken.

Direktør for SIRI, Kasper Kyed

I Nordjylland er det Brønderslev, Vesthimmerland og Rebild kommuner, der skal være med i projektet. De er blevet udvalgt, fordi de sammen med de 14 andre kommuner har udfordringer på området og er motiverede for at løfte indsatsen.

Projektet skal identificere, hvilke metoder der mest effektivt får flygtninge i job ud fra
kommunernes organisering og lokale rammevilkår. På sigt skal projektet skabe viden til gavn for alle kommunernes integrationsindsats.

- Beskæftigelsesfrekvensen for gruppen af flygtninge og indvandrere ligger på 49 procent sammenlignet med 74 procent for etniske danskere. Dette gab på 25 procent skal vi have gjort mindre. Indsatsen for integration og beskæftigelse skal derfor løftes og styrkes markant, så vi i højere grad end hidtil får gjort de nyankomne flygtninge til aktiver i samfundet og arbejdsstyrken, siger direktør for SIRI, Kasper Kyed.

Udgangspunktet for det arbejde, der skal laves i løbet af projektet, er en kortlægning af
kommunernes forskellige afsæt, organisering og rammevilkår. Målet er så vidt muligt at
designe forløb og udvælge metoder specifikt egnet til den enkelte kommunes udfordringer og potentialer.

FAKTA om Projekt ”Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge ogindvandrere”