LIGE NU:

Tuberkulose er i hastig vækst

Den smitsomme sygdom tuberkulose er i hastig vækst - også i Nordjylland.

I mange år troede man, at tuberkulose nærmest var udryddet i Danmark, men nu vinder sygdommen frem igen. De foreløbige tal fra Statens Serum Institut for 2012 viser 407 anmeldte tilfælde mod 331 tilfælde i 2009. Det er en stigning på 22 procent. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Knap halvdelen af alle tilfælde findes i København, men også i provinsen er tuberkulose i fremmarch:

- Vi har tidligere sagt, at det var et isoleret storbyfænomen, men nu kan vi se, at det findes spredt i de fleste større provinsbyer i Danmark lige fra Nakskov i syd til Aalborg i nord. Så der mangler en landsdækkende, systematiseret indsats som pilotprojektet i København direkte henvendt til risikogrupper, siger Troels Lillebæk til Kristeligt Dagblad.

I langt de fleste vesteuropæiske lande falder antallet af tuberkulosetilfælde støt. I Sverige og Norge er forekomsten halvt så høj pr. 100.000 indbyggere som i Danmark, fortæller Troels Lillebæk, overlæge og afdelingslæge ved Statens Serum Institut (SSI):

- Vi har helt klart et problem i Danmark. Det skyldes blandt andet, at der i en årrække ikke har været nok opmærksomhed på sygdommen. Det, der virkelig mangler, er bedre smitteopsporing og en målrettet opsøgende indsats i risikogrupperne. Hvis man finder en patient, er der i gennemsnit 10 andre, som er smittede og dermed i fare for at udvikle sygdommen, og dem skal man finde for at bryde smittekæden.

Tuberkulose er en af de mest dødelige sygdomme i verden med omkring to millioner dødsfald på verdensplan om året. Men sygdommen kan faktisk behandles og helbredes med antibiotikabehandling dagligt i mindst et halvt år.

I princippet kan alle blive ramt, men blandt gruppen af smittede i vækst er der en overvægt af hjemløse og misbrugere - herunder herboende grønlændere.

Den Nationale TB gruppe, som består af en række eksperter på området, rettede for et år siden henvendelse til Sundhedsstyrelsen om den bekymrende vækst, og styrelsen er nu i gang med at udvikle en ny vejledning i, hvordan læger skal handle, hvis de konstaterer et tuberkulosetilfælde.